Archwium > Numer 452 (04/2011) > Wielki Post > Jeśli nie post, to co?

Jeśli nie post, to co?
Współczesny człowiek ma dziś tyle zmartwień i stresów, że serwowanie mu dodatkowego okresu wyrzeczeń wydaje się, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.

Odchudzanie jak najbardziej kojarzy się z postem. I tu, i tam wysiłek, odmawianie sobie rzeczy dobrych i przyjemnych, aby osiągnąć pozytywny skutek. Można mieć wrażenie, że – w dobie powszechnie panującego w Europie konsumpcjonizmu i hedonizmu – idea odchudzania ma szansę, przynajmniej częściowo, zastąpić ideę poszczenia.

Rachunek zysków i strat

Wzniosłe i uniwersalne motywy ascezy postnej oddają pole wątkom zindywidualizowanym i doraźnym. Jest to skądinąd symptom naszej współczesnej „duchowości” – jeśli jeszcze można używać tego określenia w odniesieniu do sfery naszego życia, która wykracza poza materię. Atrakcyjny wygląd, zdrowie (czyli długowieczność i uniknięcie cierpienia) stają się na tyle ważne, że warto, byśmy poddali się wymagającym i męczącym praktykom, niewiele ustępującym niektórym znanym od dawna w Kościele działaniom ascetycznym. Czyżbyśmy więc mieli do czynienia z nową, współczesną formułą ascezy, a co za tym idzie – rozumienia i przeżywania Wielkiego Postu? W pewnym sensie byłaby ona rzeczywiście wskazana. Wciąż, a w dzisiejszych czasach może nawet w palący sposób, aktualna jest bowiem konieczność przekonującego odniesienia treści teologicznych do konkretnego doświadczenia życiowego człowieka.

Jeśli podstawowe prawdy wiary, takie jak Wcielenie, Tajemnica Paschalna, Zbawienie, są dla nas – mocno zanurzonych w biegu i presji spraw bieżących – coraz mniej uchwytne, to zarówno Kościół, jak i każdy z wierzących stają przed niemałym wyzwaniem. Można więc pokusić się o reinterpretację wydarzeń paschalnych &n (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Bernard Sawicki OSB - ur. 1967, benedyktyn, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie (teoria muzyki, fortepian), PAT w Krakowie (teologia) i Ateneum Sant Anselmo w Rzymie (teologia monastyczna). Od 2005 roku jest opatem w Tyńcu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŻYCIE NIE JEST SPRAWIEDLIWE

Jak przetrwać spotkanie z Potterem?

SAMOTNY

Gibanie

Przewodnik po Trójcy


komentarzeFacebook