Archwium > Numer 446 (10/2010) > In vitro - dlaczego nie? > Zrodzony, a nie wyprodukowany

Zrodzony, a nie wyprodukowany
Dobrze jest, gdy prawo państwowe szanuje obiektywny porządek moralny i liczy się z nim w swoim funkcjonowaniu. Porządek prawny państwa to jednak nie to samo, co porządek moralny, i nie może być z nim utożsamiany.

Zastanawiając się nad społeczną, polityczną oraz duszpasterską reakcją na zło moralne, należy mieć na uwadze istotne rozróżnienia. Czym innym jest złe postępowanie, czym innym posiadanie błędnego poglądu na temat jakiegoś czynu, bez popełniania go, i czym innym podjęcie działań o charakterze politycznym zmierzających do uregulowania czy wręcz wprowadzenia kary za popełnienie danego czynu. Inny wymiar ma też praca duszpasterzy, którzy pomagają, dzięki łasce Bożej, w uwolnieniu się ze złego postępowania i jego moralnych oraz duchowych skutków. Pomylenie tych porządków bądź ich wymieszanie, nawet jeśli jest dokonywane w dobrej wierze, wiedzie zazwyczaj do zniekształcenia perspektywy i szkodliwych manipulacji. Niejednokrotnie jest także powodem upolitycznienia misji Kościoła.

Skąd wiemy, że grzeszymy

Świadome i dobrowolne popełnianie moralnie złego czynu w sprawie poważnej jest grzechem, który Kościół określa jako grzech śmiertelny. Rozeznanie, czy jest się w stanie łaski, jest zasadniczo sprawą indywidualną każdego z nas i dokonuje się na podstawie rachunku sumienia. W ocenie swoich czynów należy się jednak kierować prawem moralnym, które jest wyjaśniane przez Kościół. To ważne i niezbędne zwłaszcza w kontekście nowych problemów i wyzwań. Życie społeczne ulega ciągłej przemianie. Nieustannie pojawiają się nowe obyczaje, nowe możliwości technologiczne oraz nowe ideologie. Wszystko to rodzi nowe pokusy, które wcześniej wiernym nie zagrażały. Dlatego konieczne jest jasne określenie i doprecyzowanie przez Kościół, które postawy i działania są spr (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Giertych OP - ur. 1951, dominikanin, profesor teologii moralnej w rzymskim Angelicum, Teolog Domu Papieskiego, ostatnio wydał "Fides et passio" (2016), mieszka w Watykanie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Śmierć za garnek mleka

SUMIENIE OSACZONE

Kościół w centrum tajemnicy

Niewykorzystany kapitał?

PROGRAM NIEUŻYWANY


komentarzeFacebook