Bóg też odpoczął
Świętowanie i odpoczywanie nie może być czasem bezczynności, jest włączeniem się w najintensywniejsze działanie Boga.

Człowiek potrzebuje odpoczynku. Zdarza się jednak, że szukamy go w opozycji do codziennej aktywności, chcąc na chwilę zapomnieć czy wręcz zerwać z trudem życia. Gubi się nam dziś sens świętowania na rzecz pojęcia weekendu, który coraz częściej służy jedynie temu, by się rozerwać. Tymczasem perspektywa człowieka wierzącego osadza się na uświęceniu czasu, aby odnaleźć szczęśliwą jedność między pracą i odpoczynkiem. Uświęcenie czasu z kolei jest wynikiem ufności, jaką daje Bóg. Kochany staję się wolny i nie muszę wiecznie uciekać przed własnym życiem, które rozgrywa się tu i teraz. Jednocześnie, odpoczynek nie jest bezczynnością, lecz uczy najintensywniejszego działania w łonie miłującego działania Boga.

Święte zmaganie

Księga Rodzaju mówi, że „w siódmym dniu dopełnił Bóg dzieła, nad którym pracował. Siódmego dnia przestał pracować po całym dziele, które uczynił” (Rdz 2,2). Powinniśmy oczekiwać, że Boże dzieło stworzenia zostało ukończone szóstego dnia, a tymczasem Biblia wskazuje na dzień siódmy. Starożytni komentatorzy żydowscy podkreślają, że siódmy dzień jest także czasem Boskiego stwarzania. Otóż w szabat został stworzony odpoczynek – menucha, który nie oznacza jedynie oderwania się od pracy, zerwania z sześcioma dniami wysiłku, ale jest doświadczeniem pokoju i harmonii. Dnia siódmego radujemy się z dzieła stworzenia, zarazem doświadczając odpoczynku w Bogu. Zamysłem Boga było to, aby człowiek uczestniczył w Bożej szczęśliwości, która polega jednocześnie na aktywności i odpoczynku. Odkąd człowiek p (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Maciej Biskup OP - ur. 1972, dominikanin, przeor klasztoru w Szczecinie, duszpasterz i rekolekcjonista. Autor książki "Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą". Mieszka w Łodzi. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Wyrzec się i udźwignąć

Niosący Krzyż

On się nie zna

Bóg, który nic nie mówi

PAN BÓG SIĘ TROCHĘ UKRYŁ


komentarzeFacebook