Kapłański styl
Jedna z zasad, którymi kierował się ks. Aleksander Woźny, mówiła, że kapłan powinien robić tylko to, w czym nie mogą go zastąpić ludzie świeccy. Wszystko inne należy im powierzyć do wykonania.

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16) – te słowa św. Paw­ła z 1 Listu do Koryntian umieściłem na moim prymicyjnym obrazku w 1991 roku.


Pierwszy raz zetknąłem się z nimi zupełnie przypadkiem, gdy przeglądając starą książeczkę do nabożeństwa, znalezioną w domowej biblioteczce, znalazłem obrazek z 1983 roku z okazji 50-lecia święceń kapłańskich wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu ks. Aleksandra Woźnego. Później dowiedziałem się, że te same słowa umieścił na swoim obrazku prymicyjnym.

Do dzisiaj zastanawiam się, co sprawiło, że wybrałem ten sam cytat? Co skłoniło mnie do powtórzenia za księdzem Woźnym słów św. Pawła?

Dlaczego także ja?

Mieszkałem w parafii św. Jana Kantego od dziecka. Jako mały chłopiec bałem się chyba mojego proboszcza. Pamiętam kolejki penitentów, którzy ustawiali się przed jego konfesjonałem. Trochę mnie one przerażały. Tylko raz byłem u niego u spowiedzi, przed pierwszą komunią świętą…

Miałem 17 lat, gdy ksiądz Woźny umarł. Dwa lata później poszedłem do seminarium i dopiero wtedy tak naprawdę rozpoczęło się moje poznawanie jego osobowości i odkrywanie jej bogactwa przez rozmowy z tymi, którzy go znali – duchownymi i świeckimi, przez lekturę jego kazań i nauk rekolekcyjnych, przez słuchanie archiwalnych nagrań z prowadzonych przez niego rekolekcji czy nabożeństw. I tak dojrzałem do decyzji, aby właśnie jemu poświęcić swoją pracę magisterską z teologii pastoralnej.
Gdy z perspektywy upływającego czasu zastanawiam się, dlaczego na obrazku prymicyjn (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Maciej Karol Kubiak - ur. 1966, święcenia prezbiteratu przyjął w 1991 roku, studiował komunikację społeczną na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, dziennikarz, redaktor naczelny Radia Emaus i "Biblioteki Kaznodziejskiej", mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Jeden dzień z życia, Jak w niebie

BEZ ZNIECZULENIA

HEJTER W HABICIE

DO KOŃCA

Miłość, która zejdzie na samo dno


komentarzeFacebook