Spowiednik nie może się przerazić

Kiedy w przypadku czynów osób uzależnionych mamy do czynienia z grzechem, a kiedy z chorobą? Czy jest kryterium pozwalające odróżnić jedno o drugiego?

Nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Raczej staram się z konkretnym penitentem dochodzić do rozróżnienia. W konfesjonale pojawiają się na przykład wyznania dotyczące masturbacji. Wyznają ten czyn osoby, które regularnie i często się spowiadają, a zatem pielęgnują życie duchowe. Niestety, mimo częstej spowiedzi sytuacja się nie zmienia. Dlaczego? Najlepszą odpowiedź znalazłem w książce Miłość to wybór. O terapii współuzależnień. Autorzy stwierdzają, że z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, gdy występuje przymus. W terminologii teologicznej mówimy o grzechu w przypadku świadomego i dobrowolnego wystąpienia przeciwko prawu Bożemu. Jeśli zatem człowiek bardzo się stara nie popełniać takich czynów, regularnie się z nich spowiada, a to nie przynosi efektu, to można przypuszczać, że jego czyny nie są dobrowolne, że występuje przymus wewnętrzny. Jeśli zatem miałbym się pokusić o wskazanie kryterium rozpoznawania uzależnienia, to powiedziałbym, że są to: brak wolności, zniewolenie, siła zmuszająca człowieka do popełniania czynów, których on tak naprawdę nie chce popełnić, a co więcej, stara się za wszelką cenę ich nie popełniać. Uzależniony to człowiek zamknięty w klatce wewnętrznego przymusu.

Jeśli uzależnienie jest chorobą, to nie ma konieczności (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Prus OP - ur. 1964, dominikanin, doktor patrologii, studiował w Krakowie i Rzymie, przez osiem lat był dyrektorem Wydawnictwa "W drodze", obecnie jest duszpasterzem wspólnoty Lednica 2000. Mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

CZYSTEGO SERCA

WPRAWNE OKO ŁUKASZA

OJCZE NASZ

GEST KRÓLA

Przywracanie życia


komentarzeFacebook