"Życie duchowe"

Wiosenny numer „Życia Duchowego” otwiera tekst Stać się dzieckiem Stanisława Morgalli SJ, który zachęca do życia z dziecięcym nastawieniem. Czy to możliwe? Tak, ale trzeba „narodzić się na nowo i jeszcze raz przeżyć dzieciństwo”. Nie każdy ma ochotę do niego wracać, od nas tymczasem zależy, czy będziemy biernie wspominać bolesną nieraz przeszłość, „czy też aktywnie ją podejmiemy i przemienimy w coś nowego”. Temat zranień z wczesnych lat omawia ten sam autor w tekście Wpływ dzieciństwa na obraz Boga. Nawiązując do zmagania się z traumatycznymi wydarzeniami, przyznaje, że nieraz potrzebna okazuje się wieloletnia terapia. Nie wszystkich na nią stać, trzeba jednak ufać Panu, że postawi na naszej drodze odpowiednich ludzi, a także da siły do mierzenia się z problemami.

Tomasz Kot SJ z kolei pyta, czy tylko dzieci wejdą do królestwa niebieskiego. Wstęp do nieba mają, jego zdaniem, ci, którzy nie myślą w kategoriach własnych zasług czy doskonałości. Królestwo Pana bowiem „może tylko »przyjść«. Mogę za nim tęsknić, wyglądać go lub je przyjąć, ale nie mam mocy, by je samemu skonstruować”.

Ciekawy jest tekst Dariusza Kowalczyka SJ o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej – chrzcie, bierzmowaniu i Komunii – które na Wschodzie udzielane są dzieciom w ramach jednego obrzędu. Prowincjał jezuitów pisze o tym, że regularne przystępowanie dzieci do Komunii jest w Kościołach wschodnich możliwe przed odbyciem pierwszej (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Bestie i prorok, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, "Pastores"

Pastores

Barwy pieniądza, Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański, Pełnia serca, Ultima Thule, "Fronda", "Życie Duchowe"

"Pastores"

Życie duchowe


komentarzeFacebook