Archwium > Numer 412 (12/2007) > Felietony > Jezuici na Rakhat!

Jezuici na Rakhat!

Bracia dominikanie wybaczą, że tym razem skupię się na jezuitach, ku czemu mam kilka racji. Po pierwsze, w październiku gościliśmy w Gdyni wszystkich 40 prowincjałów jezuickich prowincji w Europie z o. Generałem całego zakonu, PeteremHansem Kolvenbachem, na czele. Po drugie, szykuję się do wyjazdu na Kongregację Generalną, która rozpocznie się z początkiem stycznia w Rzymie. Owa Kongregacja to spotkanie jezuitów z całego świata – prowincjałów i tzw. elektorów – którzy wybiorą nowego przełożonego generalnego i podejmą refleksję nad kondycją jezuitów dziś. Pytania są znane: skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i co nam czynić wypada?

Współczesny jezuita żyje niekiedy w napięciu pomiędzy wielką historią zakonu a niepewną przyszłością. O nieprzeciętnej historii świadczą chociażby monumentalne budowle, które dawniej były jezuickimi kolegiami (szkołami), a dziś są siedzibami urzędów, szkół publicznych, szpitali lub popadają w ruinę, jak np. olbrzymie, dawne kolegium w Chyrowie na Ukrainie. Przyszłość natomiast wydaje się niepewna m.in. z tego powodu, że w czasie soboru watykańskiego II jezuitów było 36 tysięcy, a dziś jest jedynie 20 tysięcy Przyczyną tego spadku jest stosunkowo mała liczba powołań w ostatnich dziesięcioleciach, a także kulturoworeligijny kryzys roku 1968, po którym wielu zakonników zawiesiło suknię zakonną na haku i poszło sobie w siną dal.

Trzeba jednak zauważyć, że owo prze (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Kowalczyk SJ - ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wykładowca dogmatyki; przez 10 lat był felietonistą miesięcznika "W drodze", opublikował m.in.: "Czy żyjemy w czasach Apokalipsy"; "Czy Jezus mógł się przeziębić?"; "Między herezją a dogmatem"; "Kościół i fałszywi prorocy". Mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Ku nowej Europie z ufnością...

Czy biskupi się mieszają?

Duchowni molestujący i molestowani

Od Rydzyka do Owsiaka

Czy Kościół się miesza?


komentarzeFacebook