"Pastores"

W najnowszym numerze kwartalnika „Pastores” – poświęconego formacji kapłańskiej – dominuje temat rekolekcji. Znani rekolekcjoniści Krzysztof Wons SDS i Józef Augustyn SJ rozmawiają m.in. o obowiązkowych rekolekcjach kapłańskich, które zbyt często stają się formą towarzyskiego spotkania, a powinny być okresem modlitwy i wyciszenia. Dla wielu księży rekolekcyjny czas mógłby się okazać zbawienny, niejeden bowiem boryka się z problemem wypalenia.   „Sytuacja osób dotkniętych wypaleniem wydaje się analogiczna do położenia uczniów zmierzających do Emaus – pisze Artur Radacki MIC. – Oni również czuli się rozczarowani, ponieważ – parafrazując ich słowa – czegoś innego się spodziewali. (…) Tylko osoby ambitne, pełne zapału i poświęcenia, silnie zaangażowane w pracę lub w pełnione role ulegają wypaleniu. Ich nastawienie stanowi swoisty wyzwalacz procesu wypaleniowego, coś w rodzaju iskry”. Marianin uważa, że tego typu trudnościom można starać się zaradzić nie tylko podczas dorocznych rekolekcji, ale już w procesie formacji, badając motywacje konkretnego kandydata do podjęcia kapłańskiej posługi.   Wypalenie zresztą nie dotyka jedynie osób konsekrowanych. „Droga uczniów do Emaus jest drogą każdego człowieka” – zauważa ks. Mirosław Stanisław Wróbel. Na szczęście na tej drodze Jezus odnajduje człowieka mimo jego słabości.

Zdaniem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, trudne życiowe doświadczenia są okazją, by przechodzić od religijności (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Pastores"

"Życie Duchowe"

Ten Inny, "Życie Duchowe"

"Pamiętnik na trzy głosy", "Przewodnik po stanach pokusy", "Rozległość serca", "Fronda", "Życie Duchowe"

"Życie Duchowe"


komentarzeFacebook