Archwium > Numer 406 (06/2007) > Felietony > Prof. Geremek i pies Maksio

Prof. Geremek i pies Maksio

I znowu przychodzi mi pisać tekst do „W drodze” na V piętrze Kurii jezuitów w Rzymie. Trwają remonty podjęte m.in. w perspektywie 35 Kongregacji Generalnej, która rozpocznie się w styczniu 2008 roku. Ponad 200 jezuitów z całego świata będzie obradować przez kilka (choć możliwe, że i kilkanaście) tygodni. Wybierzemy nowego przełożonego generalnego i zastanowimy się, co dalej z jezuicką misją w Kościele i świecie.

W przygotowaniach do Kongregacji, która jest swoistym – formowanym co kilkanaście lat – jezuickim światowym parlamentem, widać pewne ideowe napięcia. Jak pogodzić centralistyczne zarządzanie z Rzymu z aspiracjami lokalnych Kościołów (szczególnie azjatyckich) do większej samodzielności? Jak wypośrodkować między specyficznym zaangażowaniem społecznym na rzecz sprawiedliwości a bezpośrednią ewangelizacją i posługą sakramentalną? Jak znaleźć w konkretnych przypadkach równowagę między inkulturacją a głoszeniem w sposób czytelny nauki Kościoła? To niektóre z pytań wyrażających owe napięcia, które zresztą dotyczą nie tylko jezuitów, ale całego Kościoła.

To prawda, że chrześcijańska wiara nie powinna być abstrakcyjna czy też skierowana jedynie na życie przyszłe. Tyle że – z drugiej strony – wysuwane z niej wnioski na temat porządku społecznego zbyt często odzwierciedlają raczej sympatie i antypatie polityczne niż nauczanie Jezusa Chrystusa. W Polsce księża mają w przeważającej (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Kowalczyk SJ - ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wykładowca dogmatyki; przez 10 lat był felietonistą miesięcznika "W drodze", opublikował m.in.: "Czy żyjemy w czasach Apokalipsy"; "Czy Jezus mógł się przeziębić?"; "Między herezją a dogmatem"; "Kościół i fałszywi prorocy". Mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Czy Kościół się miesza?

Niewierni, a też mierni

Święci nam niepotrzebni!

Pisane na cmentarzu

Europa muzułmańska, a może buddyjska...


komentarzeFacebook