"First Things"

Ukazał się drugi numer polskiej edycji „First Things” (Zima 2007), amerykańskiego miesięcznika (w wersji polskiej kwartalnika), który jest jednym z najważniejszych anglojęzycznych pism katolickich. Polskie „First Things” to intelektualny „towar luksusowy”. Nie dlatego, że jest pismem ściśle specjalistycznym, bo takim nie jest, lecz z prostego powodu, że bez konieczności samodzielnego pokonywania językowej bariery pozwala na dostęp do tego, co dzieje się w Kościele na innym kontynencie, oraz do kluczowych debat toczonych w innym obszarze językowym. Jest to tym cenniejsze, że dyskusje odbywające się w Stanach Zjednoczonych mają, siłą rzeczy, pewne znaczenie międzynarodowe. Ks. Richard J. Neuhaus, redaktor naczelny amerykańskiego wydania, pisząc o odpowiedzialności Amerykanów za rolę swego kraju w świecie, rzeczowo komentuje zainteresowanie innych krajów amerykańskimi dyskusjami: „Ponieważ Ameryka oddziałuje na ich losy, one także wykazują bardziej niż tylko przelotne zainteresowanie sposobem, w jaki opowiada się amerykańską opowieść, jako część opowieści o świecie”.   Zimowy numer pisma podzielony jest na dwa bloki tematyczne – pierwszy poświęcony został sporom wokół teorii ewolucji, drugi roli religii w Ameryce. W ramach tych działów znajdziemy tekst kard. Christopha Schönborna OP o punktach zapalnych pomiędzy nauką i filozofią w kontekście ewolucjonizmu oraz barwną, choć niepokojącą, panoramę amerykańskiego katolicyzmu opisanego przez Josepha Bottuma. Oprócz tego zamieszczono kilk (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Bogaty w miłosierdzie

Psalmiczna droga krzyżowa

okladka

okladka

Padresito


komentarzeFacebook