Interpretatorzy Boga
Nie rezygnując z ukazywania perspektywy krzyża i związanej z nim w chrześcijaństwie najtrudniejszej nadziei, kaznodzieje traktowali czas klęski jako znakomitą okazję do moralizowania. I wpadali od razu w stare koleiny pedagogiki strachu.

Wśród narzucających się w Auschwitz–Birkenau pytań „ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła?”. 28 maja 2006 roku Benedykt XVI powtarzał te pytania za milionami tych, którzy stawiali je tam przed nim. Papież wzmocnił je nawet o rezonans biblijny, przywołując wersy Psalmu 44, będące skargą cierpiącego Izraela, mordowanego jak owce, wołającego do Boga: „Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym?”.

Najwyższy rangą nauczyciel wiary katolickiej, stając w miejscu byłego piekła na ziemi, skierował do milionów słuchających go ludzi przesłanie, w którym z wyjaśnień i odpowiedzi dawnych teologów i kaznodziejów pozostało tylko to, co istotne. Zdystansował się wobec nadobfitości tradycyjnych interpretacji powodów dopuszczania nawet ogromnego zła przez Opatrzność: „Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragment i błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka, przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia”.

Dalej mowa była o potrzebie budzenia ukrytej w nas obecności Boga, by nie stłumił jej strach przed ludźmi i obojętność wobec nowych zagrożeń – od nadużywania imienia Bożego do usprawiedliwiania ślepej przemocy, aż po cynizm szydzący z wiary w Boga. (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Jan Kracik - ur. 1941, prof. dr hab., kapłan diecezji krakowskiej, historyk Kościoła, od 1973 roku wykładowca PAT, autor wielu artykułów i książek, m.in.: Święty Kościół grzesznych ludzi (1998), Relikwie (2002). Ostatnio opublikował "Powszechny, apostolski, w historię wpisany. Z wędrówek po kościelnej przeszłości" (2005). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Dawcy relikwiarzowych organów

Wiara i dogmat

okladka

DEKALOG ATEISTY

Rośliny wzrastają w ciszy


komentarzeFacebook