"Pastores"

„Pastores” na lato proponuje rozważania o naturze piękna, którego nie można sprowadzać do samej tylko estetyki ani stawiać go w drugim rzędzie, pierwszeństwo przyznając prawdzie i dobru.

W rozpoczynającym Biblię poemacie o stworzeniu świata jak refren powraca zdanie: „I widział Bóg, że było dobre”. Ks. Krzysztof Bardski pisze, że tłumaczone zwykle jako „dobre” hebrajskie słowo tow ma szerszy zakres znaczeniowy. Coś jest „dobre” przede wszystkim dlatego, że jest takie, jakie być powinno, moralne znaczenie zaś pozostaje drugoplanowe. Biblijne zdanie można więc przełożyć: „I widział Bóg, że było piękne”, co pozwala zobaczyć w Stwórcy artystę. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy Biblii. Z Pieśni nad pieśniami wyłania się obraz Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Autor artykułu Zdumienie i zachwyt namawia nas, byśmy w opisach oblubienicy zobaczyli najpierw ciało prześlicznej dziewczyny, „im bardziej bowiem realistycznie pojmuje się dosłowny sens Pisma Świętego, tym większa jest szansa odkrywania duchowych znaczeń”.

Jezuita Zygfryd Kot poświęca swój tekst ikonie Świętego Oblicza Jezusa, „nie ręką ludzką uczynionej”, stanowiącej prototyp i źródło wszystkich ikon, które są widzialnym symbolem niewidzialnego świata boskiego. Świat sztuki bizantyńskiej tak był napełniony religijnością, że św. Jan Damasceński radził, by poganina, który chciałby „zobaczyć wiarę”, zaprowadzić do świątyni i postawić przed ś (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Pastores"

"Pastores"

Pastores

"Życie duchowe"

"Pastores"


komentarzeFacebook