Archwium > Numer 395 (07/2006) > Dookoła Kościoła > Kościół katolicki na Łotwie

Kościół katolicki na Łotwie

Pierwsi misjonarze pojawili się na Łotwie w XI wieku i pochodzili z Pskowa, Nowogrodu Wielkiego i Połocka. Chrześcijaństwo zostało jednak zakorzenione na terenach dzisiejszej Łotwy przez Duńczyków i Niemców. W II połowie XII wieku niemiecki mnich, Augustyn Meinhard z Holsztynu został konsekrowany na pierwszego biskupa w miasteczku Ikskile (obecnie pod Rygą). W XIII wieku zakon kawalerów mieczowych połączony z zakonem krzyżackim rozpoczął walkę z pogaństwem. Najpierw ochrzczeni zostali Liwowie i Łatgalczycy, później pozostałe plemiona — Kurzowie i Zemgalowie. W 1254 roku papież Aleksander IV podniósł diecezję ryską do rangi metropolii. Po przejściu tych ziem pod panowanie rosyjskie (1772 rok) zaczęło zyskiwać zwolenników prawosławie, głównie wśród rolników, którym w zamian za zmianę wyznania obiecywano ziemię. W Rydze parafia prawosławna powstała dopiero w 1851 roku. Gdy w 1918 roku Łotwa proklamowała niepodległość, reaktywowano diecezję ryską. Pod zaborem sowieckim działało w Rydze jedno z dwóch seminariów duchownych w ZSRR, które kształciło księży katolickich dla Białorusi, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu. W 1983 roku Julijans Vaivods został mianowany pierwszym w historii Łotwy kardynałem.

Największa grupa wyznaniowa liczącej dziś 2,6 mln. obywateli Łotwy to luteranie (w tym około 500 tysięcy członków Kościoła ewangelickiego), następnie katolicy (400 tys.; głównie z regionu Łatgalii), prawosławni (10 (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Drodzy Czytelnicy,

Jak przetrwać spotkanie z Potterem?

MIEJSCA ZHARMONIZOWANE

Mój Kościół jest w potrzebie

Na krawędzi


komentarzeFacebook