Archwium > Numer 395 (07/2006) > Dookoła Kościoła > Kościół katolicki w Czechach

Kościół katolicki w Czechach

Historia chrześcijaństwa w Czechach i na Morawach rozpoczyna się w IX wieku. Na tereny zasiedlone przez plemiona czeskie i morawskie przybyli misjonarze z Bawarii. Ich działalność zaowocowała w 845 roku chrztem 14 książąt czeskich w Ratyzbonie. W 863 roku na prośbę Rościsława, księcia morawskiego, który chciał uwolnić się spod wpływu Niemców, z Bizancjum przybyli Konstanty (Cyryl) i Metody. Gdy władzę w Czechach przejął Wacław, za jeden z głównych celów przyjął szerzenie chrześcijaństwa. Zamordowany przez brata Bolesława I, został uznany za męczennika, którego kult szybko się rozprzestrzenił.

W roku 973 założono biskupstwo w Pradze, które po Dietmarze objął św. Wojciech. Zaczęły działać zakony. W roku 1344 biskupstwu praskiemu nadano rangę arcybiskupstwa. Cesarz i król Karol IV w 1348 roku założył pierwszy w tej części Europy uniwersytet w Pradze, na którym powstał również wydział teologiczny. Na początku XV wieku swoją działalność rozpoczął Jan Hus — dążył zarówno do odnowy Kościoła, jak i obrony tożsamości narodowej Czechów. Wezwany na sobór w Konstancji, został uwięziony, torturowano go, a następnie uznano za heretyka i spalono na stosie. Fakt ten spowodował bunt wśród społeczeństwa czeskiego i szybki rozwój ruchu husyckiego. W 1419 roku rozpoczęła się rewolucja husycka, którą próbowały bez rezultatu stłumić wojska państw europejskich. W 1436 roku doszło do ugody. Doświadczenia związ (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Czeska płochliwa pobożność

"Nie trzeba wam relikwii"

"Polecałem się Najwyższej Opatrzności"

Zmiana jest możliwa

Lekcja myślenia


komentarzeFacebook