Archwium > Numer 395 (07/2006) > Zamyślenia > Błogosławieństwo

Błogosławieństwo
Słowo "błogosławieństwo", które zostało dzisiaj zbanalizowane, sprowadzone do formalnego gestu religijnego, zawiera w sobie najważniejszą tajemnicę naszego istnienia.

Historia pokazuje, jak różnie widziano cel i szczęście człowieka. Nikt jednak nie zaprzeczy, że ostatecznie w każdym z tych ujęć chodzi o pełnię życia. I chociaż niewątpliwie różnie się tę pełnię rozumie w poszczególnych epokach i kulturach, różnie pojmują ją ludzie odmiennych filozofii i orientacji, pozostaje ona nieustannie pragnieniem człowieka. Biblia widzi życie jako dar od Boga, a wszystko to, co ten dar ubogaca, nazywa „błogosławieństwem”. Zatem w perspektywie biblijnej błogosławieństwo wyraża najgłębsze pragnienie człowieka.

Dobre słowo

Co znaczy „błogosławieństwo” i „błogosławić”? Greckie eu–logia i łacińskie bene–dictio mówią o „dobrym słowie” wypowiedzianym przez Boga, który za jego pośrednictwem obdarza człowieka dobrem. Nie jest to jednak jakiekolwiek dobro, nie jest nim żaden przedmiot, nic, co moglibyśmy posiadać, ale dobro związane z tajemnicą życia, czyli ostatecznie dobre życie. Otrzymujący je człowiek doświadcza tego w sposób szczególny w kontraście z dotychczasowym swoim trudem, który doskonale wyrażają słowa Bożego wyroku wypowiedziane do Adama po grzechu: „przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia” (Rdz 3,17).

Błogosławieństwo przywraca coś z utraconej w raju radości życia, której może udzielić jedynie Bóg. Człowiek ponown (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Włodzimierz Zatorski OSB - ur. 1953, benedyktyn, absolwent fizyki na UJ i teologii na PAT w Krakowie. W 1991 założył wydawnictwo TYNIEC. Mieszka w opactwie w Tyńcu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

LEKARSTWO NA SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZBAWIĆ?

Nieustanne słuchanie Boga

Maryja - przewodniczka (1)

Życie w półcieniu


komentarzeFacebook