Archwium > Numer 393 (05/2006) > Kontrowersje > Jeszcze o historyczności Wielkanocy

Jeszcze o historyczności Wielkanocy
W kwietniowym zeszycie "W drodze" opublikowaliśmy tekst Klausa Bergera "Osobiście, czasowo, cieleśnie. Rekonstrukcja popaschalnych objawień". Berger wymienia w swoim tekście kardynała Waltera Kaspera, sugerując, że głosi on nieortodoksyjne poglądy przejęte od liberalnych egzegetów. Niżej zamieszczamy polemikę z tym stanowiskiem.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. Od samego jednak początku dla wielu była to prawda trudna do przyjęcia. Wątpliwości co do zasadności wiary w zmartwychwstanie nasiliły się szczególnie od czasów oświecenia. Wynikały one w dużej mierze z tego, że zmartwychwstanie nie pasuje do obrazu świata kształtowanego przez dynamicznie rozwijające się nauki przyrodnicze, które uznawano za wzorzec racjonalnej działalności człowieka. Drugim źródłem wątpliwości był rozwój nauk historycznych. Trzecim — forma biblijnych świadectw o zmartwychwstaniu; uważna bowiem lektura fragmentów Pisma odnoszących się do Wielkanocy ujawnia liczne niezgodności relacji. W kontekście racjonalistycznej, po Kartezjuszu „sceptycznej”, mentalności oświeceniowej czynniki powyższe stały się przyczyną kwestionowania zmartwychwstania lub tworzenia takiej interpretacji świadectw paschalnych, które redukują wydarzenia wielkanocne tylko do pewnych subiektywnych przeżyć uczniów Jezusa. Klaus Berger 1 podejmuje polemikę z takimi teoriami i przedstawia własną rekonstrukcję wydarzeń.

Artykuł Bergera ma pewne poważne słabości. Kategorie istotne dla autora — historyczność, cielesność, tożsamość osobowa — nie są jednoznacznie określone nawet w dyskursie świeckim. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy rozważamy kwestie religijne. W XX wieku toczył się np. poważny i do końca nierozstrzygnięty spór o to, jak rozumieć pojęcie historii zbawienia, jak się ma historia zbawienia do historii świeckiej, (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Piotr Sikora - ur. 1971, absolwent teologii PAT i filozofii UJ, doktor filozofii, publikował w "Tygodniku Powszechnym", "W drodze" i "Znaku", mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kościół w połowie drogi

Człowiek - tożsamość - wspólnota

Bóg to nie mag

Przystanek

SIĘ NIE WSTYDZĘ


komentarzeFacebook