Tertium non datur?
Troska autorów Instrukcji związana jest z przekonaniem, że "głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne" były, są, i będą przyczyną nie tylko tworzenia "subkultury gejowskiej" i niewierności kapłańskich w przeżywaniu celibatu, ale również nadużyć seksualnych ze strony duchownych.

Homoseksualizm wśród duchownych nie jest fenomenem XX wieku. Jednak ostatnie skandale dotyczące duchownych katolickich (również tych na wysokich stanowiskach kościelnych), a także — przynajmniej w niektórych częściach świata — wzrost liczby seminarzystów o orientacji homoseksualnej, przy spadku liczby kleryków o orientacji heteroseksualnej 1 sprawiły, że coraz głośniej stawia się pytania: „Czy przyjmowanie do seminariów i święcenie osób o skłonnościach homoseksualnych nie jest błędem Kościoła? Jaka (jeśli w ogóle) powinna być proporcja kleryków i kapłanów homoseksualnych w Kościele i jak ją egzekwować? Co zrobić z klerykami, którzy rozpoznali własną homoseksualną orientację, będąc już u progu święceń? Jak zaradzić powstawaniu wśród duchownych subkultur gejowskich, które kształtują się niejako naturalnie przy dużej liczbie homoseksualnych seminarzystów? Co zrobić, jeśli sami przełożeni wspierają takie subkultury?” 2

Przytaczane dotąd próby odpowiedzi na tego rodzaju pytania często kończyły się radykalnymi postulatami. Przeciwnicy „księży gejów” uważają obecność duchownych o skłonnościach homoseksualnych za objaw „moralnego wirusa” niszczącego Kościół od środka i domagają się zakazu przyjmowania ich do seminariów, a wyświęconych już kapłanów o tej orientacji wzywają do podjęcia terapii konwersyjnej albo opuszczenia — pod groźbą kar koście (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jacek Prusak SJ - ur. 1971, jezuita, doktor psychologii, psychoterapeuta, publicysta, kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki w Instytucie Psychologii Akademii "Ignatianum", współpracownik "Tygodnika Powszechnego", mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

CHRZEŚCIJAŃSKA ARS AMANDI

BEZ UDAWANIA

Psychologia bez teczek

ALTERNATYWNY KOŚCIÓŁ?

"Będziecie świadkami Moimi"


komentarzeFacebook