Kłopotliwy dokument
Instrukcja uznaje, że dojrzali i wewnętrznie zintegrowani kandydaci o orientacji homoseksualnej mogą mieć prawdziwe i zasadne powołanie do kapłaństwa oraz mogą angażować się z powodzeniem w działalność duszpasterską.

Instrukcja dotycząca kryteriów rozpoznania powołania w odniesieniu do osób o skłonnościach homoseksualnych w perspektywie ich przyjęcia do seminarium i dopuszczenia do święceń, opublikowana oficjalnie 29 listopada br. przez Kongregację Wychowania Katolickiego, wywołała liczne reakcje biskupów, dziennikarzy, psychologów i innych zainteresowanych osób.

Niektórzy chwalili Instrukcję, uznając ją za umiarkowaną, wyważoną i przemyślaną, chociaż nieco spóźnioną. Inni nie szczędzili słów krytyki, potępiając ją jako krzywdzącą, merytorycznie nieścisłą, niewykonalną i nieprzynoszącą raczej nic nowego. Jeśli chodzi o mnie, uważam, że Instrukcja plasuje się między tymi ekstremalnymi opiniami. Zawiera pozytywne i konstruktywne elementy, ale ma również wiele wad i niespójności. Po skandalach seksualnych w minionych dwudziestu latach, szczególnie tych, w które zamieszani byli biskupi i władze seminariów zajmujący się formacją przyszłych kapłanów, dokument ten był na pewno niezbędny. Jednak jego ostateczna forma pozostawia wiele do życzenia.

Pozytywne aspekty

Po pierwsze, Instrukcja wyraźnie odcina się od wszelkich form niesprawiedliwej dyskryminacji osób homoseksualnych, zabezpieczając się przed oskarżeniami o „nagonkę na homoseksualistów” czy też „polowanie na czarownice” (pkt 2 Instrukcji). Podobnie obiecująca jest zmiana tonu i języka w stosunku do wcześniejszych instrukcji i deklarac (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Richard Woods OP - dominikanin, profesor i dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Dominikańskiego w River Forest (Illinois), adiunkt w Katedrze Psychiatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu I. Loyoli w Maywood (Illinois). W marcu 2005 roku opublikowaliśmy rozmowę z o. Woodsem "Bóg kocha homoseksualistów". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Bóg kocha homoseksualistów

Modlitwa o powołania

BANAŁ DLA KAŻDEGO

TEGO LEKU NIE SPRZEDAJEMY

PODPATRYWANIE BOGA


komentarzeFacebook