Archwium > Numer 387 (11/2005) > Po rozwodzie > Rozwiązanie umowy o miłość

Rozwiązanie umowy o miłość

„Nacisk społeczny, żeby Kościół — przynajmniej w niektórych przypadkach — pozwalał na rozwód, jest dzisiaj tak duży, że Kościół uczyniłby to już dawno, gdyby to tylko było w jego mocy” — pisze o. Jacek Salij w książce Szukającym drogi. Dopuszczenie rozwodów to jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw, która dzieli Kościół katolicki i jest przedmiotem ataku jego przeciwników. Kościół pozostaje nieugięty, a problem narasta mimo podejmowanych prób niesienia pomocy związkom niesakramentalnym i organizowania poradnictwa rodzinnego. Rozwodów przybywa, ponieważ narasta kryzys rodziny — nigdy zachowanie trwałości małżeństwa nie była tak trudne jak dziś i nigdy nie było tak trudne małżeńskie życie codzienne. Oto bowiem współczesna kultura stoi w jawnej sprzeczności z postrzeganiem małżeństwa jako świętego, nierozerwalnego sakramentu, a z kulturą walczyć jest bardzo trudno.

Nie sposób Kościołowi odmówić roli kulturotwórczej — jest on niestrudzonym głosicielem i obrońcą tzw. wartości rodzinnych. Coraz większy wpływ na mentalność polskiego społeczeństwa mają jednak mass media propagujące zachodnią, liberalną koncepcję człowieka i rodziny. Chcąc nie chcąc, nasiąkamy jak gąbka świeckim wyobrażeniem małżeństwa jako umowy dwu indywiduów, dla których najistotniejsze jest własne „ja” oraz samospełnienie, samorealizacja, osobisty sukces i osobiste prawa. To wyobrażenie jest skądinąd podstawą istniejąc (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dagmara Jaszewska - ur. 1975, żona i mama dwojga dzieci. Socjolog, autorka książki "Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem". Publikowała m.in. w "Kulturze Współczesnej", "Emaus". Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Był sobie mężczyzna

Single

Milenijny bobas

Cywilizacja dziecka?

Z dzieckiem w ukryciu


komentarzeFacebook