Archwium > Numer 379 (03/2005) > Homoseksualizm > Bóg kocha homoseksualistów

Bóg kocha homoseksualistów

Jest ojciec autorem kontrowersyjnej książki na temat homoseksualizmu „O miłości, która nie śmiała wymawiać własnego imienia”. Co ojca skłoniło do jej napisania?

Zostałem poproszony o napisanie tej książki w 1976 roku, zanim nastąpiło wiele zmian w Kościele. Miała to być jedna z pozycji katolickiego wydawcy w serii o poglądach nowoczesnych katolików na kontrowersyjne tematy.

W tym czasie pracowałem jako duszpasterz grupy osób o orientacji homoseksualnej działającej w Archidiecezji Chicago za zgodą tamtejszego kardynała. Zapytano mnie, czy mógłbym napisać książkę poruszającą tę kwestię od strony duchowości, z duszpasterskiego punktu widzenia. Książka, która stała się do pewnego stopnia kontrowersyjna, została dość dobrze przyjęta przez krytykę.

W pewnym okresie prowadziłem również kurs w Dominikańskiej Szkole Teologii w Kalifornii na temat pomocy duszpasterskiej dla mniejszości seksualnych. Pracowałem też jako terapeuta, potem zaś otrzymałem stanowisko na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Loyoli w Chicago i pracowałem w klinice zajmującej się problemami płciowości. Po tym wszystkim zacząłem pracować nad tą książką i jej kolejnymi edycjami.

Po trzech edycjach O miłości… w Ameryce skontaktował się ze mną polski dominikanin. Zapytał, czy można ją przetłumaczyć na polski. Zgodziłem się na to z przyjemnością. Zasięgałem w tej sprawie opinii przełożonych i nie sprzeciwiali się (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Richard Woods OP - dominikanin, profesor i dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Dominikańskiego w River Forest (Illinois), adiunkt w Katedrze Psychiatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu I. Loyoli w Maywood (Illinois). W marcu 2005 roku opublikowaliśmy rozmowę z o. Woodsem "Bóg kocha homoseksualistów". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kłopotliwy dokument

Uzdrawiająca naiwność

Kiedy Bóg przychodzi

Błogosławiona bezradność

Światło jest Drogą


komentarzeFacebook