Archwium > Numer 377 (01/2005) > Rozmowa w drodze > Znaleźć skarb za własnym piecem

Znaleźć skarb za własnym piecem

Wielość religii: czy to problem naszych czasów, kłopotliwa nadwyżka?

Pluralizm religijny jest faktem, musimy to przyjąć do wiadomości. Nie da się go sprowadzić do wspólnego mianownika, bo nie ma wspólnego mianownika tradycji religijnych. Fenomenologia religii wyróżnia trzy grupy religii. Osią najstarszej religii kosmicznej było myślenie mityczne. Z pnia mitycznego wyrosły dwie religie. Daleki Wschód poprzez uwewnętrznienie kosmosu i relację między mikrokosmosem, którym jestem ja, a makrokosmosem. Mam tu na myśli hinduizm w jego wysoce wyrafinowanej postaci, nie tej ludowej, która nadal jest religią mitologiczną. Drugim sposobem, w który wykształciła się świadomość religijna w całej tej wielości, jest rewolucja monoteistyczna, czyli to, co nazywa się doświadczeniem Abrahama. O religiach tego nurtu możemy mówić, że w podstawowych układach są bardzo podobne. Różnice między tradycjami zasadzają się nie tylko na odmiennych koncepcjach boskości, ale na odmiennych koncepcjach człowieka. Możemy stwierdzić dodatnią korelację między obrazem Boga a obrazem człowieka. W religii kosmicznej człowiek był tylko cząstką, której zadaniem był proces ofiary, podtrzymywanie ładu kosmosu, on sam się nie liczył. W religiach dalekowschodnich ta cząstka Boga, która jest we mnie, a którą Upaniszady nazywają Atmanem, odkrywa swoją tożsamość z jednią, Brahmanem. Jego zadaniem jest powrócić do pierwotnego oceanu boskości. Natomiast w religiach monoteistycznych, kt&oacut (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jan Andrzej Kłoczowski OP - ur. 1937, dominikanin, prof. dr hab., historyk sztuki, teolog, filozof, duszpasterz, wykładowca, kaznodzieja, w latach 1973?1993 członek zespołu redakcyjnego miesięcznika "W drodze". Napisał m.in. "Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię", "Drogi człowieka mistycznego". Mieszka w Krakowie (wszystkie teksty tego autora)

Katarzyna Wiśniewska - ur. 1979, absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, publikowała w "Azymucie", "Znaku", "Tygodniku Powszechnym" i "W drodze", mieszka w Warszawie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

KORZENIE OCZU SĄ W SERCU...

MIAŁO NIE BYĆ CHOINKI

Błogosławieni cisi...

Z pokorą, ale bez lęku

ODWAGA DOBREGO ŻYCIA


komentarzeFacebook