Jezus i religie świata
Wyzwaniem, przed którym stoi współczesna chrześcijańska teologia religii oraz dialog międzyreligijny, jest unikanie minimalizowania charakterystycznych cech głównych tradycji religijnych poprzez wynikający z dobrych intencji uniwersalizm.

Czy Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem zbawienia? Byłem jednym z pięciu panelistów, których wybrano do szukania odpowiedzi na to pytanie podczas odbytego niedawno spotkania teologów katolickich. Zabierałem głos jako pierwszy i jak się później okazało, tylko ja byłem gotów bronić zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Dlaczego grupa katolickich teologów odmówiła potwierdzenia tego, co jeszcze do niedawna było uważane za niekwestionowaną zasadę wiary chrześcijańskiej?

W dalszej części sesji stało się jasne, że ich niechęć do pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie była przynajmniej częściowo spowodowana pragnieniem uniknięcia obrażania wyznawców innych tradycji religijnych. Podstawowa przesłanka uwag poczynionych przez pozostałych panelistów oraz dyskusji, która się potem wywiązała, była następująca: przypisanie wyłącznej zbawczej roli Jezusowi Chrystusowi stanowiłoby zaprzeczenie zbawczej roli założycieli innych religii (takich jak Budda czy Mahomet) i dlatego byłoby afrontem względem tych wspólnot.

Wpływ na sposób myślenia wielu teologów w tej sprawie ma teologia pluralistyczna popularyzowana przez takich autorów, jak John Hick, Paul Knitter i inni. Należy wspomnieć, że Paul Knitter był jednym z panelistów podczas wspomnianego spotkania. Pluraliści zasadniczo twierdzą, że wszystkie religie prowadzą do zbawienia. Według wpływowej definicji Johna Hicka, zbawienie jest ruchem od ześrodkowania na samym sobie do „skoncentrowania się na Rze (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Joseph Augustine di Noia - dominikanin, podsekretarz w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, naucza w Dominikańskim Domu Studiów w Waszyngtonie, autor książki "The Diversity of Religions: A Christian Perspective" (Różnorodność religii w perspektywie chrześcijańskiej). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Odzyskać rzeczywistość

KIM JA JESTEM?

Człowiek - kapłan stworzenia

LĄDOWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Ten dzwon już dzwoni


komentarzeFacebook