Archwium > Numer 377 (01/2005) > Pluralizm religijny > "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"
Głoszenie królestwa Bożego czy religijny imperializm.

W zakończeniu Ewangelii według św. Mateusza zmartwychwstały Jezus mówi do uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Nie wiem, czy Jezus miał również na myśli Australię 1, ale kiedy dotarli tu pierwsi misjonarze, z pewnością czuli, że są częścią tego promieniowania chrześcijaństwa, które stanowiło jego naturę od samego początku. Kościół zawsze pragnął przekraczać swoje granice i stawać się jeszcze bardziej katolicki, powszechny, poczynając od misji skierowanych do pogan. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat narastało jednak coraz więcej wątpliwości. Czy nie jest to forma kulturalnego imperializmu? Dlaczego mamy narzucać innym swoją wiarę? Szczególnie po 11 września pojawiło się pytanie, czy nie przyczyniamy się do powstawania napięć religijnych na całym świecie.

Podczas ubiegłorocznych wakacji przeczytałem książkę The Dignity of Difference: how to avoid the clash of civilizations autorstwa Jonathana Sacksa, rabina Wielkiej Brytanii. Autor stwierdza, że „11 września miał miejsce w momencie, kiedy dwie kultury uniwersalistyczne, globalny kapitalizm i ekstremistyczna forma islamu, stanowiące dla siebie nawzajem poważne zagrożenie, spotkały się i zderzyły” 2. Było to zderzenie dwóch, nieprzystających do siebie wizji świata. Religie mają skłonność do tworzenia uniwersalnych wizji Boga i ludzkości i właśnie dlatego regiony szczególnie zagrożone przemocą na świecie są często miejscami zetknięcia się różnych religii. Zatem Sacks apeluje do wszystkich religii (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Timothy Radcliffe OP - ur. 1945, dominikanin, wieloletni wykładowca Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992-2001 generał Zakonu Kaznodziejskiego. W Polsce ukazały się jego książki: "Nazwałem was przyjaciółmi" (2002), "Globalna nadzieja" (2005), "Siedem ostatnich słów" (2006) oraz "Po co chodzić do kościoła?" (2009). Mieszka w Oksfordzie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Przekroczyć podziały

Obietnica życia

WIELKODUSZNOŚĆ

Mieć w życiu pasje

Radości i smutki współczesnego kapłaństwa


komentarzeFacebook