Archwium > Numer 370 (06/2004) > Sylwetki > Kobieta, polityk, mistyk

Kobieta, polityk, mistyk
Ulubionym jej zwrotem jest też włoskie słowo voglio ? chcę. Taki sposób zwracania się do Stworzyciela objawia niesamowite zaufanie i pokorę. Pokorę pojmowaną nie jako spuszczenie głowy i uniżenie oczu ? Katarzyna bez lęku staje przed Stwórcą, odsłaniając swoje serce i wołając "ja chcę".

Nie czas spać, czas bowiem nie śpi, ale ciągle pędzi jak wiatr.

św. Katarzyna

 

Święta Katarzyna — niewiasta mężna. Mistyk i polityk, zatroskana o wielkie sprawy tego świata i pamiętająca o materialnych potrzebach znajomych sióstr. Lektura jej listów 1 to fascynujące spotkanie z człowiekiem żyjącym w rzeczywistościach z pozoru nie do pogodzenia. Wydaje się jakby dla obecnych czasów tęsknoty za duchowością i równoczesnego zniechęcenia polityką, gdy poszukiwanie Boga wydaje się równoznaczne z porzuceniem brudnej codzienności, Katarzyna napisała swym życiem komentarz do betlejemskiej stajenki. Bóg przyszedł na ziemię! Jego ślady są zatem obecne w codzienności — również w polityce.

Czas Katarzyny

Katarzyna przychodzi na świat w połowie czternastego wieku, 25 marca 1347 roku. Jest dwudziestym trzecim spośród dwudziestu pięciorga dzieci farbiarza wełny ze Sieny. Łatwo sobie wyobrazić, że nie umie pisać ani czytać. W tych czasach edukację odbierali wybrani. Umiera w wieku trzydziestu trzech lat. I trudno potraktować ten fakt jako przypadek. Listy z 1380 roku opisują ostatnie chwile jej życia. Przypominają konanie Chrystusa na krzyżu — w życiu Katarzyny ze Sieny właściwie powtarza się męka Zbawiciela.

Katarzyna w krótkim czasie dokonuje mnóstwa rzeczy. Mając siedem lat, święta składa Chrystus (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Prus OP - ur. 1964, dominikanin, doktor patrologii, studiował w Krakowie i Rzymie, przez osiem lat był dyrektorem Wydawnictwa "W drodze", obecnie jest duszpasterzem wspólnoty Lednica 2000. Mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ODGADNĄĆ WSPÓŁCZUCIE

KAZNODZIEJA I UPŁYW CZASU

NIC SIĘ NIE ZMIENIA

Znaleźć właściwą miarę

OPŁATEK DLA WROGA


komentarzeFacebook