Archwium > Numer 365 (01/2004) > XXV lat pontyfikatu > Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II (cz. 2)

Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II (cz. 2)
Wiele podstawowych idei Karola Wojtyły wciąż nie doczekało się gruntownego przestudiowania i wyciągnięcia płynących z nich konsekwencji. Mimo upływu 25 lat, jest to dopiero początek oddziaływania nauczania Jana Pawła II na życie Kościoła i świata.

III. WPŁYW MAGISTERIUM PONTIFICIUM NA SAMOŚWIADOMOŚĆ KOŚCIOŁA

Ponad 25 lat niesłychanie intensywnego nauczania 264 następcy św. Piotra wprowadziło w samowiedzę wspólnoty Kościoła parę bardzo ważnych idei charakterystycznych dla sposobu myślenia oraz zasobu doświadczeń zgromadzonych przez Karola Wojtyłę — Jana Pawła II.

Obrona prawdy

Jednym z podstawowych wątków magisterium pontificium jest mocna obrona kategorii prawdy, która w drugiej połowie XX stulecia zaczęła w kulturze Zachodu zarówno w intelektualnej teorii, jak i w praktyce życia, ulegać silnej erozji.

Chociaż już w Ewangelii jest zapisane Piłatowe „Cóż to jest prawda?” i wątek sceptycyzmu jest obecny w całych dziejach ludzkości, to intelektualny atak na kategorię prawdy u schyłku XX wieku jest znacznie bardziej intensywny i konsekwentny niż poprzednio. Przekonanie, że nie ma jednej prawdy, lecz jest ich wiele i każdy ma własną, inaczej mówiąc, że prawda nie istnieje, powoduje, iż zaczyna się ją traktować wyłącznie jako kategorię polityczną, opresywną ze swej natury, bo zmierzającą do nietolerancji i dominacji nad innymi. Takie podejście nieuchronnie związane jest z nieufnością człowieka do intelektu, który nie jest w stanie ogarnąć prawdy, co w konsekwencji zaburza racjonalny dyskurs między ludźmi. W efekcie zostają osłabione więzi społeczne, ponieważ każdy człowiek, tym bardziej każda subkultura, żyje we własnym kosmosie bez komunikacji z inn (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Maciej Zięba OP - ur. 1954, dominikanin, znawca i popularyzator myśli Jana Pawła II, autor kilkuset publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz kilku książek, m.in. "Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie" (Poznań 2015), "Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja" (Kraków 2016), w latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PUSTYNIA

Demokracja zakonna i polityczna

SZUKAJCIE TEGO, CO JEDNOCZY

Czy dominikanie potrzebują reformy?

Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II


komentarzeFacebook