Archwium > Numer 364 (12/2003) > XXV lat pontyfikatu > Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II

Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II

I. Bilans otwarcia: cztery rewolucje u schyłku lat ’70.

Rewolucja posoborowych ekstremistów

Upraszczając w sposób dopuszczalny, można powiedzieć, że w chwili, gdy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, w Kościele i na świecie toczyły się cztery wielkie rewolucje.

Pierwsza z nich miała miejsce w samym Kościele i wiązała się z II Soborem Watykańskim. Sobór, który jest zawsze niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu Kościoła, podjął bardzo trudną próbę ponownego zredefiniowania relacji Kościół — świat współczesny nacechowanej w ostatnich stuleciach nieufnym dystansem, a nawet wrogością. Zarazem sięgnął głęboko do źródeł, aby lepiej wykorzystać bogactwo swej tradycji oraz pogłębić samoświadomość wszystkich członków Kościoła. Na soborze dzięki pogłębionej refleksji teologicznej powstały dokumenty mające — w wymiarze społecznym — charakter wręcz rewolucyjny, takie jak Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio i Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, a także Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Od soboru minęło kilkanaście lat i jak zwykle po takim wydarzeniu zdążyła się już ukształtować grupa malkontentów: laikatu i duchownych, którzy uważali, że II Sobór Watykański był rozwiązaniem połowicznym i z reformami należy iść znacznie dalej. Ta bardzo wpły (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Maciej Zięba OP - ur. 1954, dominikanin, znawca i popularyzator myśli Jana Pawła II, autor kilkuset publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz kilku książek, m.in. "Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie" (Poznań 2015), "Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja" (Kraków 2016), w latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PUSTYNIA

PROBLEM KULTURY A NIE EKONOMII

Rak społeczeństwa

Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II (cz. 2)

Bez prawdy wolność traci sens


komentarzeFacebook