"Więź", "Znak"

WIĘŹ

Dorosłe dzieci?

Redakcja miesięcznika „Więź” tym razem stawia pytanie, czym jest dorosłość i jak ją osiągnąć. Odpowiedzi pokazują przede wszystkim ucieczkę naszego świata od dojrzałości. Ową dojrzałość od formalnej dorosłości odróżniają wyraźnie uczestnicy redakcyjnej dyskusji – dr Anna Radziwiłł, prof. Jacek Hołówka i o. Mirosław Pilśniak. Wskazują także na sytuację, która utrudnia młodym, wchodzącym w życie ludziom, osiągnięcie dojrzałości: „dawniej dorastanie–dojrzewanie łączyło się z pracą, z możliwością zarabiania, z jakimś rodzajem twórczości, z odpowiedzialnością. Teraz nawet jeśli dostanę pracę, żyję w lęku, że za chwilę mogę ją stracić”.

Do dobrej dorosłości potrzeba dojrzałości, do dojrzałości potrzeba ojca – świat dorosłych dzieci to świat bez ojca, przekonuje w swoim tekście Niedojrzałość jako towar Piotr Wojciechowski. „Wszelkie nadzieje na poprawę, wzrost, ocalenie wiązać można tylko z odnowieniem i umocnieniem pozycji ojca”. Ojciec to najpierw mąż – przynajmniej tak wydawało się przez stulecia. Joanna Petry Mroczkowska opisuje świat, w którym nie podejmuje się tego rodzaju zobowiązań i wraz z nią odnajdujemy się W krainie wolnych związków, krainie leżącej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale coraz częściej obecnej także w Polsce. Dlaczego ludzie odrzucają dojrzałość polegającą na podejmowaniu zobowiązań? Można to pytanie zawęzić – dlaczego jest niechciana przez mężczy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Więź", "Znak", "Niedowiarstwo moje"

"Więź", "Znak", "Życie Duchowe"

"Więź", "Znak", "Dno. Dziennik pisany niemocą", "Psalmy na trzecie tysiąclecie"

"Teologia Praktyczna", "Więź", "Znak", "Pokój syna"

"Pastores", "Więź", "Znak"


komentarzeFacebook