Świadectwo życia

Zacznijmy naszą rozmowę od naszkicowania okoliczności, w których powstała encyklika „Veritatis splendor” („Blask prawdy”). Opiszmy przyczyny, które spowodowały, że Papież zdecydował się na napisanie tego dokumentu.

Geneza encykliki tkwi w konsekwencjach soborowej i posoborowej reformy teologii moralnej oraz w zmianach mentalności, które wtedy następowały. Kierunek odnowy wyznaczony przez II Sobór Watykański szedł od legalizmu i kazuistyki, minimalizmu i negatywizmu (jak uniknąć grzechu) w kierunku podejścia bardziej maksymalistycznego i pozytywnego (jak osiągnąć świętość), a zarazem bardziej teologicznego, biblijnego, kładącego nacisk na odpowiedzialność. Odnowie towarzyszyły niepokojące zjawiska — promocja skrajnie pojętej autonomii moralnej czy sumienia oderwanego od prawa moralnego. Wolność jednostki zyskiwała wymiar absolutny. Nie były to jedynie rozważania teoretyczne.

Jako młody ksiądz spotkałem się w latach 80. ze studentem medycyny, który zadał mi pytanie, czy wolno mu jeść w piątek mięso, gdy przebywa na wczasach i jada w punktach zbiorowego żywienia. Warto zauważyć, jak bardzo pytanie, czy wolno mi coś czynić, odbiega od ewangelicznego pytania, które Jan Paweł II przytacza w encyklice: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Pytanie: „Czy wolno mi?”, jest pytaniem o prawo, pytanie: „Co mam czynić?”, jest pytaniem o sferę wolności i odpowiedzialnoś (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Bortkiewicz TChr - ur. 1958, chrystusowiec, prof. teologii moralnej, etyk, autor książek i artykułów z zakresu bioetyki i myśli Jana Pawła II, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Dramat aborcji a sakrament pokuty

Kradzież myśli

On jest Skałą

Wyzwanie dla miłosierdzia chrześcijańskiego

Zawód: teolog


komentarzeFacebook