O Maryjo

O Maryjo,
Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał głębiej ufać Bogu
„bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2,4),
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował (por. Ef 2,10)
i w ten sposób żył
„ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12).

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Zawierzam

Ty jesteś kresem wszystkiego...

Wypłyń na głębię!

W ręce Twoje powierzam...

Poddaję się Tobie


komentarzeFacebook