Nowa teologia misji?
Czy encyklika "Redemptoris missio" wniosła coś nowego do tradycyjnego nauczania na temat misji? Czy mogła coś nowego wnieść?

Czy może zmienić się teologiczne uzasadnienie działalności misyjnej? Ewangelia jest przecież niezmiennie ta sama. Z drugiej strony, świat stale się zmienia, a teologia pragnie pełnić rolę służebną, tłumacząc odwieczne prawdy w sposób zrozumiały. Jak to więc jest z współczesną teologią misji?

Charakteryzując krótko osiem rozdziałów encykliki Redemptoris missio, można powiedzieć, że trzy pierwsze zawierają więcej treści teologicznych, czwarty i piąty są rozwinięciem zagadnień podjętych na II Soborze Watykańskim, natomiast trzy ostatnie stanowią odpowiedź na poszczególne zagadnienia praktyczne oraz zachętę i przypomnienie.

W odróżnieniu od dawniejszych dokumentów kościelnych na temat misji soborowy dekret misyjny Ad gentes rozpoczął swą prezentację od położenia teologicznych fundamentów misji. Jan Paweł II skonstruował swą misyjną encyklikę według takiego samego schematu.

Teologiczne fundamenty misji (rozdz. I)

W pierwszym rozdziale encykliki Papież buduje fundamenty swej misyjnej teologii. Po cytacie wprowadzającym następuje odwołanie do Credo. W kontekście wiary naszymi fundamentami są podstawowe prawdy o Bogu, o człowieku i o Kościele.

Najpierw Jan Paweł II przedstawia fundament chrystologiczny. Wśród teologicznych filarów prawd o Chrystusie znaczenie dla działalności misyjnej mają według Ojca Świętego trzy następujące: 1) Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi; 2) Ty (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Kluj OMI - ur. 1966, oblat, kapłan od 1991 roku, studiował w Ottawie, dr misjologii, odbył staż misyjny na Madagaskarze, wykładowca WT UAM oraz seminariów duchownych w Obrze i Paradyżu, redaktor "Misyjnych Dróg", autor artykułów naukowych i popularnych na tematy misyjne, mieszka w Obrze. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Godność każdej kultury

PIEKŁO BOGÓW

Pan Bóg obsypał nas złotymi dukatami

NOWA HISTORIA

Życie wiodące do życia


komentarzeFacebook