Archwium > Numer 359 (07/2003) > Felietony > Autorytetów brak!

Autorytetów brak!

Żyjemy ponoć w świecie bez autorytetów. Politycy, uczeni, pisarze i poeci, przywódcy religijni – większość z nich jest cokolwiek miałka, poddana prawom reklamy, popytu i podaży. Wśród niewielu autorytetów, które się ostały, największym jest zapewne Jan Paweł II. Jednak i tu nasuwa się pytanie: Na czym właściwie ów autorytet polega? Bo przecież tyleż banalna, co prawdziwa wydaje się teza, że kochamy Papieża i go oklaskujemy, ale w niewielkiej części realizujemy w życiu jego nauczanie. Wystarczy tu wskazać na takie sprawy, jak uczciwość w życiu gospodarczo–społecznym czy etyka seksualna, w tym szczególnie antykoncepcja. Symptomatyczne były również reakcje na stanowisko Ojca Świętego w sprawie wojny w Iraku. Wielu polskich polityków podkreślało, że Jan Paweł II pozostaje dla nich najwyższym autorytetem, ale uważają – inaczej niż Stolica Apostolska – że siłowe obalenie reżimu Husajna jest zasadne i potrzebne. Niektórzy mrugali okiem i dodawali, że w sprawie wojny Papież wypowiada się tak, bo przecież inaczej nie może.

Wygląda na to, że w kwestii słowa „autorytet” panuje w naszych umysłach poważny zamęt. Samo narzekanie na brak autorytetów wypływa niekiedy z nieuzasadnionego oczekiwania, że jakiś człowiek może być absolutnym autorytetem dla wszystkich. Tymczasem jedynie Bóg może nim być, ale On dał człowiekowi wolność i autonomię, i nie narzuca się nam zbytnio ze swoją boską wolą. Większość nieporoz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Kowalczyk SJ - ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wykładowca dogmatyki; przez 10 lat był felietonistą miesięcznika "W drodze", opublikował m.in.: "Czy żyjemy w czasach Apokalipsy"; "Czy Jezus mógł się przeziębić?"; "Między herezją a dogmatem"; "Kościół i fałszywi prorocy". Mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

WIĘCEJ KRZYŻA, MNIEJ KRZYŻA

KONIEC ŚWIATA 2012

Pielgrzymowanie przed i za krzyżem

Spór o grzech i spowiedź

Polak czy Europejczyk?!


komentarzeFacebook