Duchowość pracy
W pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego Krzyża i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój Krzyż (LE 27).

Encyklika Laborem exercens może być uważana za punkt kulminacyjny teologicznych i filozoficznych poszukiwań dotyczących pracy i jej związków z duchowym życiem człowieka, poszukiwań, które po rewolucji przemysłowej w sposób szczególny zyskały na znaczeniu. Wystarczy spostrzec, że piąty i jednocześnie ostatni rozdział encykliki noszący tytuł Elementy duchowości pracy nie stanowi osobnej części dokumentu, ale że zawarta w nim treść wypełnia również pozostałe rozdziały, nadając im określony kierunek. Nie jest zatem ów piąty rozdział pobożnym posłowiem, umieszczonym, z lepszym czy gorszym rezultatem, równolegle do analiz i sądów na tematy społeczne, od których roi się w poprzednich rozdziałach, ale zawarte w nim myśli obecne są w całej encyklice. Już początek dokumentu zapowiada rozwinięcie tematyki duchowej, a bezpośrednio do jej podjęcia zmierza uznanie człowieka za podmiot i cel pracy, za tego, który nadaje jej sens i który poprzez pracę osiąga doskonałość.

Jan Paweł II podkreśla to energicznie w wielu miejscach encykliki. Słowo Boga Żywego — twierdzi, rozpoczynając piąty rozdział — zawiera wiele ważnych nauk dotyczących pracy ludzkiej. Naukom tym, w celu ich przypomnienia i ożywienia, poświęcone zostały poprzednie rozdziały, ale po to, by mogły one w pełni osiągnąć historyczny wydźwięk, dodaje niezwłocznie:

potrzebna jest odpowiednia asymilacja tych treści, potrzebny jes (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


José Luis Illanes - ur. 1933, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1960, członek Opus Dei, prof. teologii duchowości na Universidad de Navarra w Pampelunie (Hiszpania), dr prawa, członek Papieskiej Akademii Teologicznej, mieszka w Pampelunie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŻYWOT WIECZNY. AMEN

KOCHAM, WIĘC KŁAMIĘ

Drodzy Czytelnicy,

SZKOŁA ŻYCIA

okladka


komentarzeFacebook