Archwium > Numer 355 (03/2003) > Orientacje > "Pastores", "Więź", "Znak"

"Pastores", "Więź", "Znak"

PASTORES

Kościół i Europa

Dyskusja o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest dla chrześcijan okazją, by spojrzeć na ten proces w poczuciu odpowiedzialności za misję Kościoła i życie społeczne. Redakcja kwartalnika „Pastores” proponuje taką refleksję. Koncentruje się na kościelnym i duchowym aspekcie tworzenia Europy, nie stroni jednak od uwzględnienia zagadnień politycznych i ekonomicznych.

Punkt wyjścia dla rozważań stanowi artykuł Marka Pieńkowskiego OP o miejscu Kościoła w Europie. Autor uwzględnia „perspektywę polską”, ale podkreśla, że „przy całej swej specyfice Kościół w Polsce jest lokalnym owocem chrześcijaństwa europejskiego”. Ks. Piotr Mazurkiewicz w tekście Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać? pisze: „przeżywając kulturowy kryzys Europa, w której zasoby chrześcijaństwa wydają się na wyczerpaniu, potrzebuje Polski, a Kościół w Europie – Kościoła w Polsce”. Wspomina też o dorobku Kościołów Europy Zachodniej, który może nas w przyszłości wzbogacić.

Ważne aspekty budowania europejskiej wspólnoty w aspekcie duchowym ukazuje Chiara Lubich. Odwołując się do wizji ojców założycieli zjednoczonej Europy, podkreśla, że „Europa pragnie swej jedności, aby przyczynić się następnie do jedności rodziny ludzkiej”, a to może być osiągnięte poprzez powszechne braterstwo, w które wpisuje się również braterstwo w po (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Więź", "Znak", "Dno. Dziennik pisany niemocą", "Psalmy na trzecie tysiąclecie"

"Więź", "Znak", "Sztuka oczyszczania serca", "Talibowie", "Kielich życia", "Sonate D. 958", "Hip hip hura Alleluja"

"Teologia Praktyczna", "Więź", "Znak", "Pokój syna"

"Pastores", "Więź", "Znak", "Wierzę"

"Więź", "Znak", "Życie Duchowe"


komentarzeFacebook