Archwium > Numer 354 (02/2003) > Rozmowy o encyklikach > Bez miłosierdzia nie ma sprawiedliwości

Bez miłosierdzia nie ma sprawiedliwości

Jakie jest główne przesłanie encykliki „Dives in misericordia”?

Najważniejszym przesłaniem dla współczesnego świata jest wskazanie na przymiot Boga, którym jest miłosierdzie Boże, oraz na potrzebę zaznaczenia jego większej obecności w badaniach teologicznych. Papież pragnie skorygować dotychczasową wizję miłosierdzia jako postawy chrześcijańskiej, jako cnoty. Potrzeba owej korekty wynika z faktu zniekształcenia miłosierdzia w historii ludzkości i Kościoła. Przyczyną tej deformacji było odejście od biblijnej wizji miłosierdzia mającej swoje źródło i wzór w Bogu. W konsekwencji niektórzy pojmowali miłosierdzie jako postawę pomocy, ale na potrzebującego patrzyli z góry. Jałmużna na płaszczyźnie materialnej lub duchowej rozumiana była jako „pański dar”. Dającemu jałmużnę, np. parę groszy, lub przebaczającemu winę, towarzyszyło przekonanie, które można ująć w stwierdzeniu: „znaj pana”, „stać mnie na to”. Była tu różnica poziomów: dający stał wyżej, potrzebujący niżej, często był nawet pogardzany.

Jan Paweł II przedstawia miłosierdzie w rozumieniu Biblii, czyli takie, jakie okazuje nam Bóg. W miłosierdziu Boga „ujawniają się wszystkie odcienie miłości”, zarówno ojcowskiej, jak i matczynej. Wyrażają to dwa starotestamentalne terminy hebrajskie, które Papież przywołuje i analizuje: hesedrahamim. Pierwszy — hesed — oznacza ojcows (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Józef Zabielski - ur. 1952, kapłan archidiecezji białostockiej, prof. dr hab. UKSW, rektor AWSD w Białymstoku, mieszka w Białymstoku. (wszystkie teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Jak ich poruszyć?

NIE JESTEM BOGIEM

JAK DZIAŁA DEMOKRACJA DOMINIKAŃSKA

Stać się amerykańskim księdzem

Cud na chwilę?


komentarzeFacebook