Jeden Kościół

Jak rozumieć słowa Jana Pawła II, że „ekumenizm jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia”?

Ks. Lech Tranda: Jeżeli odwołamy się do Pisma Świętego, to na pewno tak jest. Ut unum sint. Konsekwencją tego imperatywu jest wszystko, co powinno się dziać między nami jako chrześcijanami, członkami jednego Kościoła Jezusa Chrystusa o poszczególnych wyznaniach.

Ks. Jerzy Tofiluk: Te słowa wypływają z pojmowania Kościoła Chrystusowego jako jednego, mistycznego ciała Chrystusa. Chrześcijanie są zobowiązani do poszukiwania jedności. To jest imperatyw sumienia, a to oznacza, że musimy najpierw to sumienie odnaleźć i rozpoznać w sobie, następnie odnowić i przełożyć na stosunki z innymi chrześcijanami. Podział zawsze był traktowany jako rana na ciele Chrystusa. Jesteśmy zobowiązani do poszukiwania jedności.

Ks. Michał Czajkowski: Tak, jesteśmy zobowiązani, bo taka jest wola Jezusa, Jego testament, ostatnia modlitwa przed śmiercią. Jeśli taka jest wola naszego Pana, który umarł, abyśmy byli jedno, a uważamy się za Jego uczniów i uczennice, to Jego wola nie może nie być imperatywem naszego sumienia. Inaczej jest to niewierność wobec Jezusa, marnowanie owoców Jego śmierci. Zdaniem Papieża, ekumenizm to jeden z priorytetów duszpasterskich lub wręcz priorytet. Czasem, patrząc na nasze parafie, odsyłam księży do słownika wyrazów obcych, bo może nie rozumieją słowa „priorytet”. W ilu parafiach naszego Kościoła ekumenizm j (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Czajkowski - ur. 1934, kapłan archidiecezji wrocławskiej, biblista, studiował m.in. w Rzymie i Jerozolimie, prof. dr hab., obecnie kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor około 750 publikacji, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

Jerzy Tofiluk - ur. 1957, ksiądz prawosławny, dr teologii, rektor Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wykładowca ChAT?u, żonaty, ma jednego syna, mieszka w Warszawie. (wszystkich teksty tego autora)

Lech Tranda - proboszcz parafii ewangelicko?reformowanej w Warszawie, członek redakcji miesięcznika ?Jednota?, ekumenista. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Przypowieść o marnotrawnym ojcu

Misje są sprawą wiary

Trudniejszy ekumenizm


komentarzeFacebook