Nie wystarczy zmiana struktur
Pytanie o wiek święceń jest pytaniem o dojrzałość osobową, emocjonalną, społeczną i duchową kandydatów do święceń. Praca formacyjna połączona z gorliwą modlitwą obu stron może być tu bardzo pomocna.

Wśród wielu wypowiedzi na temat wieku święceń pojawia się kolejny, ciekawy głos profesora Michała Wojciechowskiego z Warszawy. Gratulując pomysłu i nowych koncepcji, chciałbym podzielić się kilkoma pytaniami, które zrodziły się podczas lektury tego tekstu.

Pierwsze pytania pojawiły się już przy samej diagnozie obecnej sytuacji. Autor akcentuje „wzorowanie duchowości kapłana diecezjalnego na zakonnej, odczuwalne od IV wieku”. Rzeczywiście, przez wiele wieków to wzorowanie było bardzo silne, choćby przez fakt, że seminaria duchowne dla księży diecezjalnych prowadzili zakonnicy. Jednak Kościół od pewnego czasu podejmuje kroki, by tę tendencję przezwyciężyć. Widoczne to jest z jednej strony w rozumieniu życia i posługi księdza diecezjalnego, a z drugiej w głównych kierunkach formacji seminaryjnej. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest przeniesienie akcentu z indywidualnej doskonałości kapłana na ukazywanie jego życia i drogi do świętości w kontekście pasterskiej troski o powierzonych wiernych.

Inne pytania rodzą się w związku z problemem „uzawodowienia” kapłaństwa. Nie jestem tak jednoznacznie jak profesor przekonany, czy zaangażowanie księży „na pełnym etacie” automatycznie powoduje u wiernych zwolnienie się z odpowiedzialności za sprawy duchowe i koncentrację na problemach przyziemnych. Myślę, że bardzo dużo zależy od świadomości duchownych i świeckich, jakie jest ich miejsce w Kościele, oraz wynikającej z tego odpow (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


bp Damian Bryl - ur. 1969, biskup pomocniczny archidiecezji poznańskiej, dr teologii duchowości, studiował w Poznaniu i Pampelunie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ROK FRANCISZKA

HISTORIA W STADIUM ROZPADU

Matka nie swoich dzieci

Pierwsza lekcja modlitwy

Drodzy Czytelnicy,


komentarzeFacebook