Archwium > Numer 350 (10/2002) > Orientacje > "Więź", "Znak", "Życie Duchowe"

"Więź", "Znak", "Życie Duchowe"

WIĘŹ

Mapa duchowa polskiego chrześcijaństwa

Redaktorzy „Więzi” chcą narysować mapę duchową polskiego chrześcijaństwa. Ankieta, która między innymi posłużyła do jej konstrukcji, nosi nazwę „Szukając źródeł”. Zdaniem redaktorów miesięcznika „chrześcijaństwo (...) jest w stanie zaproponować człowiekowi różne drogi wzrastania w wierze i przeżywania na co dzień obecności Niewidzialnego”. Swoje drogi prezentują świeccy i duchowni: opisując swoje doświadczenia czytania Biblii (Ewa Szumańska: „Myślę, że najpewniejszym schronieniem jest dla mnie właśnie Pismo Święte”) czy życia w obecności Najświętszego Sakramentu (o. Jacek Salij: „Otwarty kościół, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament, to niedające się przecenić miejsce (...) duchowego odrodzenia, uzdrowienia i pogłębienia”). Mowa jest o roli modlitwy (o. Józef Augustyn: „Bóg wysłuchuje każdej modlitwy kierowanej ku Niemu. Jeżeli jednak pragniemy zakorzenienia w życiu duchowym, musimy szukać głębokiej modlitwy. Głębia życia duchowego bowiem mierzona jest głębią modlitwy. (...) Nie jest ona możliwa bez wewnętrznego zaangażowania i trudu”), przestrzeni duchowej (Tomasz Dangel: „Przestrzeń, w której może rozwijać się moje życie duchowe, wyznaczają: CZAS – na modlitwę, kontemplację, lekturę, pielgrzymkę, rozmowę z drugim człowiekiem, autorefleksję, post; SAMOTNOŚĆ – umiejętność skupienia myśli, wyjścia poza codzienne środowisko, milczenia, spędzenia kilku (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Więź", "Znak", "Życie Duchowe"

"Pastores", "Więź", "Znak"

"Więź", "Znak", "O czym śpiewają niebiosa", "Tribute to USA"

"Więź", "Znak", "Dno. Dziennik pisany niemocą", "Psalmy na trzecie tysiąclecie"

"Więź", "Znak"


komentarzeFacebook