Spór o wartości
Ideologie postępu odrzucające wiarę w Boga pozostawiały wiarę w nadrzędne wartości moralne. Prawo Boże zastąpiono humanitaryzmem, miłość bliźniego - altruizmem. Uwierzono w możliwość etyki niezależnej od światopoglądu.

Akademicki zdawałoby się spór o źródła wartości moralnych nabiera dziś rumieńców. Określenie „akademicki” zostało tu użyte zarówno w znaczeniu potocznym, jak i genetycznym. Wszak w gaju Akademosa Platon założył swoją szkołę — Akademię. Tam nauczał, że dobro jest wierzchołkiem piramidy niezmiennych idei. Sam zaś świat idei pojmował jako transcendentny wobec świata empirycznego. Jego mistrz — Sokrates był przekonany, że podział na dobro i zło nie został ustanowiony przez ludzi. Sądził, że o dobru moralnym poucza go wewnętrzny głos — dajmonion będący natchnieniem bożym.

Sprawa jest trudna, a życie — krótkie

Dziwnym zrządzeniem losu mniej więcej w tym samym czasie (V wiek p.n.e.) rozwijał się w Atenach przeciwstawny tamtemu nurt filozoficzny zwany sofistyką. Starszy zaledwie o kilkanaście lat od Sokratesa najwybitniejszy przedstawiciel tej szkoły — Protagoras uważał, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Trudno o pogląd, który — w swych konsekwencjach — zrobiłby po stuleciach większą karierę. Protagoras chciał zapewne powiedzieć, że to człowiek ostatecznie rozstrzyga, co jest prawdziwe, a co fałszywe, co słuszne, a co niegodziwe. Decyzja należy do ciebie! Zapytany, czy wierzy w bogów, miał odpowiedzieć, że „sprawa jest trudna, a życie — krótkie”. Był jedynym z pierwszych filozofów, który w tak bezceremonialny sposób unieważnił problemy religijne.

Budowa gmac (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Ryszard Skwarski - ur. 1947, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, autor książki "Za zieloną kurtyną" (Londyn 1990), nauczyciel filozofii i języka angielskiego w SP w Ciechanowcu, żonaty, ma jednego syna. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ZMĘCZENIE MATERIAŁU

ŻEBY SIĘ NIE BAĆ

Źródło miłości

NIE PATRZĘ NA USTA

SZCZEBRZESZYN, CHRZĄSZCZ I WIEPRZ


komentarzeFacebook