Archwium > Numer 346 (06/2002) > Lektury > Człowiek w pierwszej fazie życia

Człowiek w pierwszej fazie życia

Olbrzymia wiedza o człowieku w czasach starożytnych nie objęła pierwszej fazy jego życia. Przyjęto, że człowiek rodzi się jako tabula rasa — niezapisana tablica. Nowożytna psychologia rozwojowa dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku dopisała w podręcznikach nowy rozdział: psychologię prenatalną. Młody wiek tej gałęzi wiedzy idzie w parze z intensywnymi badaniami, które ukazują doniosłe znaczenie doznań i przeżyć z wewnątrzmacicznej fazy życia dla dalszego rozwoju człowieka.

Drugie, uzupełnione wydanie książki Doroty Kornas–Bieli Wokół początku życia ludzkiego obejmuje rozwój biologiczny i psychiczny dziecka poczętego w poszczególnych trymestrach ciąży. Rzetelność przekazu naukowego idzie w parze z przystępną formą opisu zmian zachodzących w ciele i psychice dziecka w okresie najważniejszym w życiu człowieka.

Rozległa i ugruntowana wiedza naukowa z równoczesnym pełnym miłości odniesieniem do dziecka w tej fazie życia oddziałują na styl narracji:

Łono matki jest pierwszym „domem” zamieszkania dziecka, jego pierwszą ojczyzną, pierwszą kołyską, niszą ekologiczną, w której dokonuje się największy „cud życia”. (...) Od jakości pierwszego domu bytowania człowieka zależy przyszłość dziecka, a więc przyszłość świata (s. 40).

Wraz z dzieckiem dojrzewają rodzice. U matki zachodzą zmiany w postrzeganiu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Włodzimierz Fijałkowski - ur. 1917, ginekolog położnik, więzień obozów koncentracyjnych, szykanowany przez Komitet Uczelniany PZPR Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Łodzi za odmowę dokonywania aborcji, został zwolniony z pracy, w roku 1981 oficjalnie przeproszony wrócił na uczelnię, gdzie w 1992 roku otrzymał tytuł profesora, twórca Szkoły Rodzenia i promotor programu Naturalnego Planowania Rodziny, autor ponad 150 artykułów oraz 26 książek, zmarł w 2003. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

W obronie prawa do życia od poczęcia

Współczesny model rodziny

Człowiek realizuje się w ciele

Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka

O zaletach nieperfekcjonizmu


komentarzeFacebook