Archwium > Numer 343 (03/2002) > Recenzje > O Eucharystii - wierszem i prozą

O Eucharystii - wierszem i prozą

Kolista wieczności wina i chleba,
kręgu miłości, dziedzictwa boskiego,
i Ty, głosie wieków, sumienia ludzkiego:
Prawdą jesteś i Życiem. I Drogą do nieba.
 
Ofiaro, coś chlebem dla swego oprawcy,
której sąd i wyrok to moc przebaczenia...
Najwyższą pateną przemienienia
był dla świata ból boskiego Dawcy.
 
Ciało Chrystusa pośrodku Historii,
kropla po kropli kielich rozdzielony.
W komunii, dla wszystkich, bez glorii.
 
Hostio Najświętsza, narodzona z męki,
której owoc w kłos został przemieniony...
Kolistej wieczności dzięki.
         (J. L. Ortiz de Lanzagorta, Eucharystia, tłum. J. Szymik)

Jedną z moich ukochanych lektur jest wydana w 1995 roku przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach hiszpańska antologia zatytułowana Andaluzja w Ciele i Krwi. Książka, zawierająca utwory o tematyce eucharystycznej, unaocznia starą, choć nieco zapomnianą prawdę, że do pewnych tajemnic wiary czasem znacznie łatwiej jest dotrzeć (lub przynajmniej zbliżyć się) poprzez poezję niż za pośrednictwem uczonego traktatu. Często sięgam po ten niewielki tomik, ponieważ zamieszczone w nim wiersze wyróżniają się zupełnie niespotykaną w naszym kręgu kulturowym temperaturą emocjonalną. Bywa — przyznaję — że zastępują mi modlitwę, ponieważ odnajduję w nich żarliwość bliską przeżyciom wielkich mistykó (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Monolog duszy

Bóg daje szansę

W poszukiwaniu rzeczy trwałych

Zstąpmy do głębi

Niewyczerpana wspaniałość świata


komentarzeFacebook