Definicja sekty
Dojrzałe społeczności otaczają wielkim szacunkiem każdą ludzką osobę, nie tylko swoich wyznawców. Sekta natomiast zwraca uwagę na braki kondycji człowieka i podkreśla, że dopiero przystąpienie do niej czyni jednostkę w pełni wartościową. Uzależnia swoich członków, sprawiając, że ostatecznie wybierają to, co im szkodzi.

Są różne próby ujęcia zjawiska, jakim jest sekciarstwo i sekty. W odbiorze społecznym oba terminy mają wydźwięk negatywny. Socjologiczne opisy z kolei starają się, co jest ich zaletą, nie oceniać grup, bo pochopne wystawianie ocen może łatwo zamienić się w nieuzasadniony społeczny ostracyzm wobec religijnych mniejszości. Jednak powściągliwość przed wartościowaniem również powinna mieć swoje granice, aby umożliwić dotarcie do istoty sekciarskich grup i samego zjawiska sekciarstwa.

Sekty często budzą wiele kontrowersji, a nawet poczucie zagrożenia i nie zawsze wynika to z braku tolerancji w społeczeństwie, ale często spowodowane jest sekciarską kontestacją wartości leżących u podstaw ładu zbiorowego.

Uzależnienie

Jedną z cech odróżniających sektę od innych negatywnie postrzeganych zbiorowości jest uzależnienie jednostki od reszty grupy. Osoby zaangażowane gotowe są zrobić wszystko, co nakazuje im grupa, z którą się identyfikują, lub jej przywódca, nie zważając na irracjonalność i szkodliwość takich czynów. W obrębie sekty każde stanowisko odmienne od tego, które prezentuje grupa lub lider, jest odrzucane nie dlatego, że jest ono racjonalnie uzasadnione, ale tylko dlatego, że jest inne.

W przeciwieństwie do narkotyków, papierosów czy alkoholu czynnik uzależniający w sektach nie jest materialny, konkretny, łatwy do zidentyfikowania i zlikwidowania. Ich członkowie, zniewoleni wzajemnymi relacjami, ugruntow (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Robert Plich OP - ur. 1966, dominikanin, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, doktor teologii, wicerektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Świętość ludzkiej seksualności

CZY STAĆ NAS NA WIĘCEJ

Etyczny punkt widzenia

Królestwo nie z tej ziemi

Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy


komentarzeFacebook