Archwium > Numer 329 (01/2001) > Dominus Iesus > Nota Kongregacji Nauki Wiary o określeniu "Kościoły siostrzane"

Nota Kongregacji Nauki Wiary o określeniu "Kościoły siostrzane"
W numerze 12/2000 zamieściliśmy list p. Piotra Thieme, w którym pisze o "Nocie nt. wyrażenia <>". Uważa on, iż "Nota", która dotarła do opinii publicznej łącznie z "Dominus Iesus", wzbudziła najwięcej kontrowersji. Zgodnie z sugestią o. Jacka Salija uznaliśmy, iż warto tę "Notę" przedstawić naszym czytelnikom.

Ekscelencjo!

W ostatnich latach uwaga Kongregacji zwraca się ku problemom wypływającym ze stosowania terminu „Kościoły siostrzane”. Określenie to pojawia się w dokumentach magisterium, lecz stosowane jest także w innych pismach i dyskusjach związanych z dialogiem między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi. Stało się ono cząstką wspólnego słownictwa na oznaczenie obiektywnej więzi istniejącej między Kościołem Rzymu a Kościołami prawosławnymi.

Jednak w niektórych publikacjach i w pismach teologicznych przyjął się zwyczaj stosowania tego określenia na oznaczenie Kościoła katolickiego z jednej strony, a Kościoła prawosławnego z drugiej, skłaniając ludzi do myślenia, że w rzeczywistości nie istnieje jedyny Kościół Chrystusa, lecz można go przywrócić przez pojednanie dwóch siostrzanych Kościołów. Poza tym, to samo określenie bywa przez niektórych niewłaściwie stosowane do stosunków między Kościołem katolickim z jednej strony a Wspólnotą anglikańską z drugiej. W tym sensie mówi się o „teologii Kościołów siostrzanych” lub o „eklezjologii Kościołów siostrzanych”, którą cechuje dwuznaczność i brak ciągłości w stosunku do pierwotnego poprawnego znaczenia występującego w dokumentach magisterium.

Chcąc uniknąć niejasności i dwuznaczności w posługiwaniu się określeniem „Kościoły siostrzane&rdqu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

okladka

okladka

OD TERAZ

Przynieść trwały owoc

okladka


komentarzeFacebook