Archwium > Numer 329 (01/2001) > Felieton > Gdy ojciec jest autorytetem

Gdy ojciec jest autorytetem

Co jakiś czas, od lat, z różnych stron dobiegają mnie narzekania na temat moich kazań. Głównym zarzutem jest to, że mówię w nich ciągle o Jamnej, czyli o sobie. Kiedy jednak razu pewnego spróbowałem wygłosić głębokie teologiczne kazanie, protesty były jeszcze gwałtowniejsze: „Ojcze kochany, przecież my nie po to przychodzimy na ojca kazania, by usłyszeć to, co wszędzie”. I tak żyję rozdarty między tymi sprzecznościami, nie wiedząc, kogo zadowolić. Żyję i cierpię, trudzę się, jak i co powiedzieć. Większość braci jednak tych moich zmagań nie dostrzega. Przychodzą do mnie często z prośbą, bym ich wyręczył w kazaniu, argumentując, że mi to tak łatwo przychodzi...

Ojciec Paweł zasugerował, bym w niniejszym felietonie podzielił się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat kaznodziejstwa.

Może znowu zostanę posądzony o komercyjność, ale podstawowym wyznacznikiem jest dla mnie konieczność uatrakcyjnienia oferty, aby ewangelia była zawsze dobrą i zawsze nowiną. Pamiętam, jak kiedyś przypadkowo usłyszałem komentarz do kazania jednego z naszych czcigodnych ojców, który protestował przeciw zdziczałemu światu i podniesionym głosem donosił: „Oni są brutalni! Oni nie mają racji! Oni są niebezpieczni...”. „To wszystko wiemy — syknął zdegustowany student. — Powiedz to, czego nie wiemy”.

Naszym zadaniem, jako kaznodziejów, jest przełożyć ewangelię na nowy język. Gutenberga zamienić na obraz, dyskurs na sym (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jan Góra OP - (1948-2015) legendarny rekolekcjonista, kaznodzieja i publicysta, wieloletni duszpasterz akademicki w Poznaniu. Twórca ośrodków duszpasterskich w Hermanicach, na Jamnej i nad Lednicą; organizator spotkań "Lednica 2000", autor wielu książek. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Uzdrowić głuchoniemego

Istota Lednicy

Wierzę w zmartwychwstanie

Brat Stanisław

Źródła łaski


komentarze



Facebook