Erozja ludzkiej duszy
Osoby bierne, duchowo i profesjonalnie niezaangażowane - byty "wegetatywne" - nie wypalają się. Wypalenie dotyka tych, którzy "płoną" - są silnie zmotywowani, żyją jakąś pasją.

     


zobacz także

MOJE "JA" UWIELBIONE

Test na dojrzałość

SZELMOWSKI UŚMIECH

DEKALOG ATEISTY

WŁOSI


komentarze



Facebook