Archwium > Numer 319 (03/2000) > Orientacje > Powszechny nie znaczy otwarty

Powszechny nie znaczy otwarty

Książka Jarosława Gowina Kościół w czasach wolności 1989–1999 liczy 475 stron. Pewne jej partie zbliżone są do rodzaju studium historyczno–socjologicznego, ale wiele jej części ma charakter zdecydowanie publicystyczny. O pomieszanie gatunków nie można żywić pretensji do autora, bowiem — po pierwsze — rzetelne, gruntowne dzieło o minionej dekadzie nie może powstać zbyt wcześnie, po drugie do napisania go będzie w pełni przygotowany dopiero ktoś, kto nie będzie jednocześnie historykiem i uczestnikiem określonych wydarzeń. Po trzecie miniona dekada nie jest okresem zamkniętym, tak jak np. czas stanu wojennego.

Autor omawianej książki stawia cztery następujące tezy. 1) W dekadzie polskiej wolności, czasie zmiany ustroju politycznego i systemu gospodarczego, nie nastąpił gwałtowny spadek religijności i odejść od Kościoła. Fakty te świadczą o tym, że teoria sekularyzacji, według której w rozwiniętych społeczeństwach religia przestaje wpływać na życie publiczne, nie sprawdziła się. 2) Religia miała szansę stać się fundamentem nowego etosu demokracji. 3) Kościołowi nie udało się tej szansy wykorzystać. 4) Nie wszystko jest jednak stracone — można ją jeszcze wygrać.

Teoria sekularyzacji nie sprawdza się w odniesieniu do społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dodam jednak, że sekularyzacja, wzrost ateizmu, jak i ureligijnienie to procesy długotrwałe, wielopokoleniowe. Dekada jest zbyt krótka, by przetestować tę teorię w Polsce.

Omawiając tezę drugą, Gowin pisze (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Andrzej Siemieniewski - ur. 1957, ksiądz, święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku, prof. dr hab., wykłada teologię duchowości na PWT we Wrocławiu, autor wielu książek, m.in. Na skale czy na piasku? - katolicy a Biblia oraz Wiele ścieżek na różne szczyty - mistyka religii, mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

O diable dziś

Liczyć na moc Ducha

Chrześcijaństwo w duchu tego świata

ZARAŻENI GRZECHEM

Dar nieustannej Pięćdziesiątnicy


komentarzeFacebook