Archwium > Numer 321 (05/2000) > Rozmowa w drodze > A jeśli zawoła sprzątaczka?

A jeśli zawoła sprzątaczka?

W dyskusjach na temat reprywatyzacji ze strony prawicy często pojawia się stwierdzenie, że prawo własności jest święte. Czy Pan się z tym zgadza?

W pewnym sensie musimy mówić, że jest święte ze względu na ogromną ilość uchybień, z jaką własność spotykała się w XX wieku. Są one dwojakie: jedno to konfiskaty, drugie to system opodatkowania, który w wielu krajach nie daje społeczeństwu możliwości dysponowania własnymi pieniędzmi. Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy prawo własności musi ustąpić przed dobrem wspólnym. Wówczas jednak musi być ono zaspokojone stosownymi wyrównaniami. W pracach nad ustawą sejmową próbujemy naprawiać szkody, które zostały poczynione rzekomo w interesie wspólnego dobra, w sposób oczywisty, naruszając wszelkie poczucie własności. W 1989 roku stanęliśmy wobec pytania, czym będzie Polska po odzyskaniu niepodległości. Otóż zarówno ze względu na prawo międzynarodowe, jak i prawo wewnętrzne — wszyscy się zgodzili, że wolna Polska jest w sensie prawnym kontynuacją PRL–u. Jednocześnie jest inna i dlatego co jakiś czas zaznaczano, że wolna Polska jest kontynuacją I i II Rzeczpospolitej, a nie Polski Ludowej. I wówczas niezwykle trafnie przyjęto nazwę III Rzeczpospolita. To od razu jasno postawiło moralną i faktyczną cezurę między PRL–em a nową Polską. Konsekwencją tego stały się ustalenia prawne. Pierwsza była uchwała potępiająca komunizm. Było to jednoznaczne potwierdzenie, że III Rzeczpospolita odrzuca ustr&oacut (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Marcin Libicki - poseł AWS?ZChN, sprawozdawca projektu reprywatyzacji z ramienia AWS (wszystkie teksty tego autora)

Jan Grzegorczyk - pisarz, w latach 1982-2011 roku redaktor miesięcznika "W drodze". Wydał m.in. "Dziurawy kajak i Boże miłosierdzie", pięcioksiąg "Przypadki księdza Grosera", opowiadania "Niebo dla akrobaty", powieści "Chaszcze i Puszczyk". Jego ostatnią książką jest Święty i błazen, rozmowa z Janem Górą, która jest swoistym testamentem ojca Jana. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Wieczny Mityng

Dzwonnik z Kołomorza

Czy zostaną po nich tylko garnki

Zdziwienie

Pożegnanie z Afryką


komentarzeFacebook