Archwium > Numer 321 (05/2000) > Kiedy się modlisz > Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Oto pełny polski tekst „Wyznania win i prośby o przebaczenie”, ogłoszonego na niedzielnej Mszy świętej z okazji Dnia Przebaczenia pod przewodnictwem Jana Pawła II. Odmówiono je po kazaniu Papieża w czasie Mszy św., której przewodniczył on 12 marca w Bazylice św. Piotra. Poszczególne wezwania wygłaszali kardynałowie i arcybiskupi, stojący na czele poszczególnych urzędów watykańskich.

 

Wezwanie wstępne

Ojciec Święty: Bracia i Siostry, błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca, miłosiernego i litościwego, nieskorego do gniewu, Boga wielkiej miłości i wierności, aby wejrzał na skruchę swojego ludu, który pokornie wyznaje swe winy, i okazał mu swoje miłosierdzie.

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu

I. Ogólne wyznanie grzechów

KARD. B. GANTIN: Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas do wyznania grzechów i do skruchy, aby nasz ból był świadomy i głęboki oraz byśmy dokonali prawdziwego oczyszczenia pamięci, uznając z pokorą winy przeszłości, i weszli na drogę szczerego nawrócenia.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże, Twój Kościół pielgrzymujący, nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twego Syna, w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie wiernych promieniejących świętością oraz tych, k (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

okladka

Doskonały rodzic?

okladka

Litania Dominikańska

Józefa Hennelowa


komentarzeFacebook