Archwium > Numer 323 (07/2000) > Tęsknoty ekologów > Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka

Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka

Ekologicznie rozumiana czystość, doświadczana w przeżywaniu płci, odsłania swe pierwotne znaczenie: dostrzegamy urok tego, co dziewicze, przezroczyste, niczym nieskażone, wyraziste, jednoznaczne, czytelne, naturalne, pociągające jako wartość. Jak to określił Frankl: „Człowiek nie jest istotą napędzaną popędami, ale pociąganą przez wartości”.

Pielgrzymi zwiedzający Bazylikę św. Piotra w Rzymie zatrzymują się zwykle dłużej przed Pietą, dziełem 25–letniego Michała Anioła. Zapytany, jak powstał w jego umyśle tak wspaniały wizerunek, artysta miał odpowiedzieć, że był on zamknięty w bryle marmuru, a on go odsłonił, odbijając dłutem i odrzucając wszystko to, co go zasłaniało.

Relacja ta wykazuje pewną analogię do „operacji”, jaką należałoby podjąć, by ekologicznie czysty obraz płciowości wydobyć z pewnego rodzaju sarkofagu, zbudowanego z nawarstwień tworzących zeń karykaturę w stosunku do pierwotnego kształtu. Obraz ten został przesłonięty oddziaływaniem manicheizmu, purytanizmu, rewolucji seksualnej oraz różnymi dewiacjami, którym nadawano miano inności. Swój udział wpisały wytwory spaczonej wyobraźni: pornografia, sex–shopy, magazyny typu „Popcorn”, „Bravo” czy „Bravo–Girl”, swoista muzyka zaprawiona narkomanią. Rodzi się pytanie, jak dotrzeć do owego czystego, chciałoby się powiedzieć — pierwotnego jądra poprzez te barykady rozbudowywane przez część seksuologów, którzy skutecznie zaciemnili egzystencjalny sens płciowości? Słowo „ (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Włodzimierz Fijałkowski - ur. 1917, ginekolog położnik, więzień obozów koncentracyjnych, szykanowany przez Komitet Uczelniany PZPR Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Łodzi za odmowę dokonywania aborcji, został zwolniony z pracy, w roku 1981 oficjalnie przeproszony wrócił na uczelnię, gdzie w 1992 roku otrzymał tytuł profesora, twórca Szkoły Rodzenia i promotor programu Naturalnego Planowania Rodziny, autor ponad 150 artykułów oraz 26 książek, zmarł w 2003. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

W obronie prawa do życia od poczęcia

Człowiek w pierwszej fazie życia

Współczesny model rodziny

Człowiek realizuje się w ciele

MOGIŁA POD MUREM


komentarzeFacebook