Komunia a telekomunikacja
posłowie do telewizyjnych transmisji Mszy świętych

Msza święta to coś innego niż jej transmisja. Bezpośredni przekaz audiowizualny jest jedynie aktem komunikacyjnym między ludźmi. Sam w sobie nie może doprowadzić odbiorcy do komunii z Bogiem w tajemnicy sakramentu, która jest celem Eucharystii. Oglądanie transmisji Mszy nie stanowi więc udziału w niej — nie stanowi go tak samo, jak wysłuchanie Mszy św. w rzeczywistym miejscu jej odprawiania.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że język jest kluczem do rozumienia siebie i innych, człowieczeństwa jako wymiaru naszego bycia i kultury, wynikającej ze wzajemnego porozumiewania się ludzi. Wskazując na jego rolę, warto pamiętać o różnorodności ludzkiej mowy oraz innych form symbolicznych, np. obrazu i gestu, a także o wielości technicznych środków przekazu — mediów. Przemiany zachodzące w komunikacji międzyludzkiej odzwierciedlają zmiany w kulturze, a zarazem w fundamentalny sposób na nie wpływają. Na szczególną uwagę zasługuje kreatywna moc mediów, których odkrycia i upowszechnienie wyznaczają całe epoki w dziejach cywilizacji, determinując dominujące w nich wzory wyobraźni, myślenia i działania.

Media a religia

Zmiany związane z mediami dotyczą także religii. Wielu badaczy próbuje nas przekonać, że utrwalona pozycja monoteizmu nie byłaby możliwa bez wynalazku pisma alfabetycznego. Z kolei np. druk doprowadził do reformacji i postępującego rozłamu w chrześcijaństwie oraz osłabienia jego roli w kulturze Z (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

W chwili próby

okladka

okladka

okladka

Spowiedź z miłości - Maria


komentarzeFacebook