Ksiądz Józef

Przyszedł na świat w Sułkowicach koło Krakowa. Niektóre źródła podają datę urodzenia 16, inne 18 lutego 1933 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swoim rodzinnym miasteczku. Gimnazjum, które rozpoczął w 1945 roku w Strzelcach Opolskich, ukończył na Kopcu koło Wadowic, w palotyńskim Collegium Marianum. W październiku 1950 roku rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, by po kilku miesiącach z nich zrezygnować i wstąpić do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich. Studia przygotowujące do kapłaństwa odbył w latach 1952–1957 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie koło Warszawy. Po święceniach, które przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, wyjechał z Polski. Na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim i Monachium studiował filozofię. W 1962 roku obronił pracę doktorską Estetyka Martina Heideggera i, przybywszy do Francji, najpierw zamieszkał w Osny, a następnie w Paryżu. W stolicy Francji, choć miał mieszkać tylko rok, pozostał do końca życia.

„Życie swoje oddaję za Kościół — za tych, którym Bóg daje moc bezkompromisowego działania na rzecz czystości i piękna Oblubienicy. Ale i za wszystkich zbłąkanych i zagubionych, ponieważ sam doświadczyłem zagubienia” — napisał w testamencie. Odszedł 26 sierpnia 1980 roku. Dom na rue Surcouf opuścił, by w Osny wygłosić konferencję dla nowicjuszy. Dyskusji, którą zainicjował, nie udało się dokończyć. Je (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Marek Wittbrot - ur. 1960, pallotyn, dziennikarz, autor tekstów poświęconych literaturze i sztuce współczesnej, mieszka w Paryżu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kłopoty z istnieniem

Siła i niemoc

Demon sztuki

Środki i cele

Stan podwyższonego ryzyka...?


komentarzeFacebook